Totaalruptuur

Initiatief: NVOG Aantal modules: 12

Startpagina - Totaalruptuur

Updates

In 2020-2023 heeft een update van de richtlijn Totaalruptuur plaatsgevonden binnen het project Revisie en Actualisatie Gynaecologische Richtlijnmodules. Er zijn drie nieuwe modules ontwikkeld over mediolaterale episiotomie bij kunstverlossing, preventieprogramma en endoanale echo en manometrie bij een volgende zwangerschap na totaalruptuur. Een revisie heeft plaatsgevonden aan hoofdstuk 6. Counseling voor volgende baring na ruptuur.

 

Module

Publicatiedatum

Hoofdstuk 1. Startpagina - Totaalruptuur

26-2-2024

Hoofdstuk 2. Preventie van een ruptuur

26-2-2024

Module 2.1 Routinematige episiotomie bij kunstverlossing

26-2-2024

Module 2.2 Preventieprogramma

26-2-2024

Module 2.3 Overige risicofactoren/interventies ter preventie van een totaalruptuur

31-05-2013

Hoofdstuk 3. Onderzoek na een ruptuur

26-2-2024

Module 3.1 Onderzoek vaststellen sfincterdefect postpartum

31-05-2013

Module 3.2 Endoanale echo en manometrie bij een volgende zwangerschap na totaalruptuur

26-2-2024

Hoofdstuk 4. Primair herstel na totaalruptuur

31-05-2013

Hoofdstuk 5. Follow up behandelingen na totaalruptuur

31-05-2013

Hoofdstuk 6. Counseling voor volgende baring na ruptuur

26-2-2024

Hoofdstuk 7. Persisterende fecale incontinentie na ruptuur

31-05-2013

Relevant voor patiënten

31-05-2013

> Patiënteninformatie - Totaalruptuur

31-05-2013

Achtergrond en definities

31-05-2013

> Achtergrondinformatie

31-05-2013

> Afkortingen

31-05-2013

> Algemene inleiding

31-05-2013

Toepassen

31-05-2013

> Implementatie en indicatoren

31-05-2013

> Integrale aanbevelingen en effecten op organisatie van de zorg

31-05-2013

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een totaalruptuur. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

(1. Startpagina – Totaalruptuur)

2. Preventie van een totaalruptuur (o.a. routinematige episiotomie bij kunstverlossing

en preventieprogramma voor zorgverleners)

3 Onderzoek vaststellen sfincterdefect (o.a. endoanale echo en manometrie bij een volgende zwangerschap na totaalruptuur)

4. Primair herstel na totaalruptuur

5. Follow up behandelingen na totaalruptuur (o.a. bekkenfysiotherapie, elektrostimulatie, biofeedback en ballontraining)

6. Counseling voor volgende baring na ruptuur (o.a. risicofactoren en recidiefkansen op fecale incontinentie en ruptuur)

7. Persisterende fecale incontinentie na ruptuur

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is primair bedoeld voor gynaecologen. Daarnaast kan de richtlijn geraadpleegd worden door specialisten die partussen begeleiden of te maken krijgen met de zorg voor patiënten met een totaalruptuur.

 

Voor patiënten

Tijdens een bevalling kan de huid en/of het onderliggende weefsel van de vagina scheuren. Men spreekt dan van een ruptuur. Bij een totaalruptuur is ook de kringspier van de anus geheel of gedeeltelijk doorgescheurd. Bij ongeveer 2 procent van de bevallingen ontstaat een totaalruptuur. De kans is het grootst bij de eerste bevalling. Een klein deel van de vrouwen die een totaalruptuur hebben meegemaakt, blijft problemen houden met het ophouden van winden en heel zelden met het ophouden van de ontlasting.

 

In deze richtlijn wordt gesproken van anale incontinentie, waarmee een combinatie wordt bedoeld van problemen met het ophouden van winden en problemen met het ophouden van ontlasting. Over totaalruptuur, en wanneer u aan de bel moet trekken bij incontinentieklachten, wordt op dit moment Thuisartsinformatie ontwikkeld.

 

Bij aanverwante informatie is een patiëntenfolder over totaalruptuur te vinden. Ten tijde van publicatie van deze richtlijnupdate wordt nog Thuisartsinformatie over totaalruptuur ontwikkeld.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de gynaecologen, chirurgen, maag-darm-leverartsen, bekkenfysiotherapeuten, klinisch verloskundigen en radiologen. Bij de ontwikkeling van de richtlijn is tevens een knelpuntenanalyse gedaan door middel van een focusgroep met patiënten met een totaalruptuur. De knelpuntenanalyse van de geüpdatete modules is schriftelijk gedaan en op te vragen via het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 16-02-2024

Laatst geautoriseerd  : 16-02-2024

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Volgende:
Preventie van een ruptuur