Nieuwe richtlijnmodules Benigne Gynaecologie gepubliceerd

Nieuwe richtlijnmodules Benigne Gynaecologie gepubliceerd

Op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen op gebied van diagnostiek en behandeling voor vrouwen met benigne gynaecologische aandoeningen, zijn nieuwe richtlijnmodules gepubliceerd.

 

Daarnaast is op Thuisarts.nl de keuzekaart ‘Behandeling bij veel bloedverlies tijdens ongesteld zijn’ gepubliceerd ter ondersteuning van het samen beslissen in de spreekkamer.

 

De geactualiseerde modules gaan over de volgende onderwerpen:

 

Richtlijn Premenstrueel Syndroom

Diagnostiek van het premenstrueel syndroom

 

  1. Definitie van PMS
  2. Gevalideerde methoden om symptomen en klachten van PMS te registreren

Ovulatieremming door GnRH bij vrouwen met PMS

 

  1. Effectiviteit van (langdurige) behandeling met GnRH-analogen voor PMS
  2. De effectiviteit van een add-back bij GnRH-analogen, en wanneer effectief, wat het beste middel is om te gebruiken.

Cognitieve gedragstherapie als behandeling bij vrouwen met PMS
CGT als behandeling van PMS wordt nog weinig toegepast, mogelijk door een gebrek aan kennis/acceptatie van de behandeling bij PMS. Binnen de module wordt er een update van de literatuur gegeven, en afhankelijk van de wensen en voorkeuren van de patiënt gekeken of er plaats is voor behandeling met CGT bij vrouwen met PMS.

 

Richtlijn Urine-Incontinentie bij vrouwen

TENS en PTNS bij aandrangincontinentie
De vraag naar TENS (transcutane elektrostimulatie van de nervus tibialis) en PTNS (percutane tibial nerve stimulation) bij vrouwen met aandrangincontinentie neemt toe, vooral wanneer blaastraining en/of medicamenteuze behandeling niet werkzaam is of te veel bijwerkingen geeft. In de module wordt een update van de literatuur gegeven over de effectiviteit en toepasbaarheid van TENS en PTNS bij vrouwen met aandrangincontinentie.

 

Richtlijn Hevig Menstrueel Bloedverlies

Laparoscopische versus laparotomische myomectomie bij vrouwen met myomen
Een myomectomie is een operatieve ingreep voor vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies door myomen. De keuze voor een laparoscopische of laparotomische ingreep is afhankelijk van de grootte, hoeveelheid en locatie van de myomen, maar ook van de voorkeur van de behandelaar en/of het behandelcentrum. In deze module vindt een update van de literatuur plaats om te onderzoeken of er een verschil is in operatie-uitkomsten tussen de laparoscopische en laparotomische benadering.

 

MRgFUS versus hysterectomie bij vrouwen met myomen
MRgFUS (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound) of MR-HIFU (MR high intensity focus ultrasound) is een nieuwe operatietechniek waarbij het myoomweefsel wordt beschadigd in plaats van verwijderd. In de module worden de voor- en nadelen van de MRgFUS tegenover hysterectomie vergeleken.

 

Keuzekaart ‘Behandeling bij veel bloedverlies tijdens ongesteld zijn’

De keuzekaart geeft meer informatie over de behandelopties bij hevig menstrueel bloedverlies. De cijfers onder ‘Hoe goed helpt het tegen bloedverlies als u ongesteld bent?’ zijn bijgewerkt onder Hormoonspiraaltje en Baarmoederslijmvlies weghalen (endometriumablatie), op basis van de eerder gepubliceerde module ‘LNG-IUD versus endometriumablatie’.

 

Richtlijn Laparoscopische Hysterectomie bij benigne indicaties

V-Notes
V-Notes (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) is een nieuwe operatietechniek waarbij vaginale hysterectomie grotendeels met laparoscopisch instrumentarium wordt verricht. De nieuwe techniek wordt vergeleken met (1) vaginale hysterectomie (2) laparoscopische hysterectomie en (3) abdominale hysterectomie. Uiteindelijk wordt de plaats van V-notes bij vrouwen die een laparoscopische hysterectomie zullen ondergaan duidelijk.

 

Converteren bij vaginale hysterectomie
Bij een vaginale hysterectomie ontstaat soms de noodzaak om te converteren naar een abdominale hysterectomie. De module onderzoekt of het in dit geval beter is om te converteren naar een laparoscopische versus laparotomische abdominale hysterectomie.

 

Samenwerking

De richtlijnmodules zijn ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in samenwerking met fysiotherapeuten (KNGF), bekkenbodemfysiotherapeuten (NVFB), verloskundigen (KNOV), huisartsen (NHG), kinderartsen (NVK), psychiaters (NVvP), radiologen (NVvR), urologen (NVU), klinisch genetici (VKGN), Patiëntfederatie Nederland en Bekkenbodem4All. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De modules zijn ontwikkeld met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).