Comprehensive geriatric assessment (CGA)

Initiatief: NVKG Aantal modules: 33

Startpagina - Comprehensive geriatric assessment (CGA)

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn volgt het traject van de patiënt, van screening, verwijzing en onderzoek tot en met diagnostisch en therapeutisch behandelplan (zie opbouw van de richtlijn). Omdat de screening gericht is op het opsporen van functionele achteruitgang, wordt eerst de vraag besproken welke risicofactoren er zijn voor functionele achteruitgang (module risicofactoren functionele achteruitgang). Vervolgens komen verschillende screenings instrumenten om te screenen op het risico op functionele achteruitgang aan de orde in de module identificatie kwetsbare ouderen. Indien een patiënt potentieel kwetsbaar bevonden is, kan de behandelend specialist kiezen om zelf een geriatrisch assessment (GA) uit te voeren (zie positionering GA). Aanbevelingen voor het geriatrisch assessment worden gegeven in module Geriatrisch Assessment. Doel van het GA is dat de hoofdbehandelaar zelf de kwetsbaarheden in kaart brengt en dan beslist of hij zelf de patiënt kan behandelen of dat een CGA door een geriater of internist ouderengeneeskunde nodig is. De richtlijn beschrijft ook de effectiviteit van het CGA. Bij de onderdelen van het CGA is een paragraaf over de existentiële dimensie toegevoegd en een verdiepingsslag gemaakt met betrekking tot cognitie, mobiliteit en mantelzorgbelasting. Het behandelplan is uitgebreid met overwegingen over gezamenlijke besluitvorming. En er is een voorstel voor statusvoering bijgevoegd.

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is in eerste instantie bestemd voor klinisch geriaters en internisten ouderengeneeskunde in de tweede lijn. Ook voor verpleegkundig specialisten, geriatrie verpleegkundigen en paramedici die samenwerken met klinisch geriaters of internisten ouderengeneeskunde bevat deze richtlijn relevante informatie. Daarnaast is deze richtlijn geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten waarbij het geriatrisch/ouderengeneeskundig team in medebehandeling is gevraagd. Tevens zal de mogelijkheid worden beschreven voor medisch specialisten niet gespecialiseerd in de ouderengeneeskunde om elementen van het CGA uit te voeren om inzicht krijgen in de mogelijke kwetsbaarheden zodat de patiënt de meest optimale en gepaste zorg krijgt.

 

Voor patiënten

Het CGA is een uitgebreid klinisch geriatrisch onderzoek. Het is een multidisciplinair onderzoek dat de multipele problemen (lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal) van een oudere zo veel mogelijk opspoort, beschrijft en verklaart en de capaciteiten en de zorgbehoeften van de persoon onderzoekt. Het doel is te komen tot een gecoördineerd en integraal zorgplan voor het individu.

 

Meer informatie over het CGA is te vinden op Thuisarts.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Volgende:
Risicofactoren functionele achteruitgang