Poliepectomie van het rectum en colon

Initiatief: NVMDL Aantal modules: 16

Startpagina - Poliepectomie van het rectum en colon

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn Poliepectomie van het rectum en colon richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten die endoscopische poliepectomie in het colon of rectum ondergaan.

 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Randvoorwaarden voor de poliepectomie.
  • Technieken voor het verwijderen van poliepen ≤ 20 mm.
  • Technieken voor het verwijderen van sessiele en vlakke poliepen > 20 mm.
  • Herkenning van een potentieel maligne poliep.
  • Het preventief dichtclippen van een endoscopische mucosale resectie (EMR) wondvlak.
  • Behandeling van een lokaal recidief.
  • Pathologie.

 

Het verwijderen van een potentieel maligne poliep wordt besproken in de richtlijn Colorectaal carcinoom (CRC). Voor de besluitvorming in oudere en kwetsbare groepen verwijst de werkgroep naar de richtlijnen Behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgie en Colorectaal carcinoom (CRC).

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners in de tweede lijn die endoscopische poliepectomieën verrichten, of hierbij in de beoordeling van pathologie of opvangen van complicaties betrokken zijn.

 

Voor patiënten

Een poliep is een, vaak symptoomloze, woekering van slijmvlies van de darm. Een deel van de poliepen kan uitgroeien tot darmkanker. Het is aangetoond dat verwijdering van poliepen progressie naar darmkanker kan voorkomen. Er worden in Nederland meer dan 200.000 coloscopieën verricht, waarbij in een groot deel van de patiënten poliepen worden verwijderd. Deze richtlijn geeft weer waar een poliepectomie aan moet voldoen (randvoorwaarden) en bespreekt de meeste optimale technieken voor het verwijderen van verschillende soorten poliepen.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). De richtlijn is opgesteld door een gemandateerde multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Internisten Vereniging.

 

E-learning

De NVMDL heeft samen met het Bevolkingsonderzoek Darmkanker een (geaccrediteerde) e-learning ontwikkeld behorende bij de richtlijn Poliepectomie. Klik hier om de e-learning te maken.

 

Kennisspel 

Speel het Kennisspel en test uw kennis over deze richtlijn. 

 

Status van de richtlijn

In 2019 is op initiatief van de NVMDL de richtlijn Endoscopische poliepectomie van het colon ontwikkeld. Deze richtlijn is in 2021 gedeeltelijk herzien.

Volgende:
Randvoorwaarden voor de poliepectomie