Delier bij volwassenen en ouderen

Initiatief: Cluster Cognitieve stoornissen en dementie Aantal modules: 10

Startpagina - Delier bij volwassenen en ouderen

Deze richtlijn valt onder het cluster Cognitieve stoornissen en Dementie.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn ‘Delier bij volwassenen en ouderen’ richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met delier. De richtlijn berust daar waar mogelijk op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met overwegingen en patiëntenvoorkeuren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de verschillende (motore) subtypes delier. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Meetinstrumenten
 • Risicofactoren delier
 • Profylactische medicamenteuze behandeling
 • Medicamenteuze behandeling van het delier
 • Niet-medicamenteuze behandeling van het delier
 • Mantelzorg bij patiënt met delier
 • Organisatie van zorg
 • Alcoholonthoudingsdelirium

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de tweedelijns (en derdelijns) zorg voor patiënten met een delier of een verhoogd risico op een delier.

 

Voor patiënten

Het delier noemen we ook wel delirium of plotselinge verwardheid. De ernst van verwardheid kan het ene moment erger zijn dan het andere. Dit kan onverwachts in een paar uur of in een paar dagen gebeuren. Iemand is verward, praat vaak warrig en kan de aandacht er niet bij houden. Een delier komt regelmatig voor bij patiënten in het ziekenhuis en ontstaat door één of meerdere lichamelijke oorzaken.

 

Meer informatie over delier is te vinden op Thuisarts: www.thuisarts.nl/delier

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en wordt vanaf 2022 modulair herzien door het cluster Cognitieve stoornissen en dementie.

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, internisten, klinisch chemici, laboratoriumartsen, neurologen, nucleair geneeskundigen, psychiaters, psychologen, arts verstandelijk gehandicapten, radiologen, geriaters, verpleegkundigen, verzorgenden en ziekenhuisapothekers. De samenstelling van het cluster kunt u vinden bij de ‘verantwoording’.

 

Geldigheid van de richtlijn

De richtlijnen in het cluster Cognitieve stoornissen en Dementie worden modulair onderhouden. Het cluster Cognitieve stoornissen en Dementie omvat de richtlijn Dementie, richtlijn MCI, en de richtlijn Delier bij volwassenen en ouderen. In de eerste cyclus ‘22-‘23 zijn onderstaande modules ontwikkeld:

 • Richtlijn Dementie: Module 1 ‘Screening op dementie/cognitieve stoornissen in het ziekenhuis’
 • Richtlijn Dementie: Module 2 ‘Preventie cognitieve achteruitgang en dementie’
 • Richtlijn Dementie: Module 3 ‘Genetische risicofactoren’
 • Richtlijn Dementie: Module 4 ‘Diagnostiek van dementie bij personen met een verstandelijke beperking’
 • Richtlijn Delier: Module 5 ‘Preventief staken van middelen met anticholinerge werking bij risico delier’

In onderstaande tabel is te zien wat de geldigheid is van de richtlijnmodules. Tevens zijn de aandachtspunten vermeld die van belang zijn voor een herziening. Het cluster Cognitieve stoornissen en Dementie is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. Jaarlijks wordt vastgesteld welke modules worden herzien. Meer informatie over werken in clusters en modulair onderhoud vindt u hier.

 

Richtlijn Delier bij volwassenen en ouderen

 

Geautoriseerd in

Laatst beoordeeld in

Geplande herbeoordeling

Wijzigingen meest recente versie

1. Startpagina - Delier

 

 

1 jaar

Geüpdatet

2. Meetinstrumenten

2020

2023

3 jaar

n.v.t.

3. Risicofactoren

2020

2023

5 jaar

n.v.t.

4. Profylactische medicamenteuze behandeling delier

2020

2023

3 jaar

n.v.t.

4.1 NIEUWE module: Module 5 Preventief staken van middelen met anticholinerge werking bij risico delier

 

 

 

Nieuwe module

5. Medicamenteuze behandeling delier

2020

2023

3 jaar

n.v.t.

6. Niet-medicamenteuze behandeling delier

2020

2023

5 jaar

n.v.t.

7. Mantelzorg bij patiënt met delier

2020

2023

5 jaar

n.v.t.

8. Organisatie van zorg

2020

2023

5 jaar

n.v.t.

9. Alcoholonthoudingsdelirium

2014

2023

3 jaar

n.v.t.

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 11-10-2023

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Cluster Cognitieve stoornissen en dementie
Volgende:
Meetinstrumenten