CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - Ondersteunende zorg

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Ondersteunende zorg' in de bijlagen.

Onderbouwing

Het is aannemelijk dat de NHSCSP standaard van de NHS een goede leidraad is voor het regelen van ondersteunende zorg.
[NHS].

In de module Informatieoverdracht staat beschreven dat de juiste informatievoorziening naar de patiënte met een afwijkend uitstrijkje mogelijk angst kan reduceren en kennis over HPV, kolposcopie en CIN kan verhogen [Bekkers, 2002 (1), De Bie, 2011 (2), Marteau, 1996 (3)]. Uniforme informatievoorziening vanuit de diverse zorgverleners, maar ook training en ondersteuning van deze zorgverleners dient vanuit de diverse beroepsgroepen te zijn geregeld. Hierbij dienen deze richtlijn, de informatievoorziening vanuit RIVM [RIVM] en vanuit de screeningsorganisaties als leidraad.

De Britse NHS heeft in een equivalent van deze richtlijn in het document National Health Service Cervical Screening Programme (NHSCSP), bepaalde standaarden gesteld waaraan een kolposcopiekliniek moet voldoen. Dit om klinieken te kunnen benchmarken, maar ook om te kunnen controleren en verifiëren. Ook betreffende de ondersteunende zorg wordt in de NHSCSP een aantal kwaliteitstandaarden benoemd. Voor de Nederlandse richtlijn zouden de volgende NHSCSP-standaarden te overwegen zijn:

 • patiënteninformatie (schriftelijk en digitaal, waar mogelijk ondersteund met videovoorlichting)
 • vast team bestaande uit kolposcopist(en) (gynaecoloog) en ondersteunend personeel (doktersassistente, verpleegkundige en/of physician assistant)
 • vaste dagdelen kolposcopie al dan niet gecombineerd met directe behandeling (see-and-treat)
 • anamnese/intake door ondersteunend personeel
 • rustruimte met nazorg door ondersteunend personeel
 • voldoende ondersteunend personeel om een patiënte van intake tot rustruimte te kunnen begeleiden
 • telefonische follow-up door ondersteunend personeel naar aanleiding van de behandeling (niet betreffende de diagnose)
 • direct telefoonnummer voor patiënten bemand door ondersteunend personeel ten behoeve van vragen tijdens kantoortijden
 • ondersteunend personeel dient adequaat geschoold te zijn in de begeleiding van kolposcopie patiënten
 • regionale nascholing voor huisartsen en doktersassistentes ten einde zorgpaden regionaal te organiseren en onderhouden.
 1. 1 - Bekkers RL, van der Donck M, Klaver FM et al. Variables influencing anxiety of patients with abnormal cervical smears referred for colposcopy. Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology. 2002;23(4):257-61 [link]
 2. 2 - De Bie RP, Massuger LF, Lenselink CH et al. The role of individually targeted information to reduce anxiety before colposcopy: a randomised controlled trial. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2011;118(8):945-50 [link]
 3. 3 - Marteau TM. Reducing anxiety in women referred for colposcopy using an information booklet. Br J Health Psychol 1996;1 [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Behandeling