Brief Resolved Unexplained Event (BRUE)

Initiatief: NVK Aantal modules: 4

Startpagina - Brief Resolved Unexplained Event (BRUE)

Waar gaat deze richtlijn over?

In deze richtlijn onderzoeken wij de evidentie voor het invoeren van BRUE en het loslaten van de term ALTE binnen de kindergeneeskunde in Nederland, waarbij evidentie die sinds 2006 naar voren is gekomen meegenomen zal worden. Veel van de gebruikte literatuur beschrijft nog de groep ALTE-kinderen. Er zal toegespitst worden op de subgroep BRUE bij het beschrijven van de bewijsvoering.

Sinds de invoering van het begrip BRUE worden die kinderen die nog wel onder ALTE zouden vallen, maar niet onder BRUE soms nog als ALTE aangeduid. Dit is onwenselijk. Kinderen die volgens de oude definitie als ALTE zouden aangemerkt worden en niet onder definitie BRUE vallen, moeten ook niet onder hoog risico BRUE geschaard worden. Bij deze groep moet men handelen naar bevinden op basis van de meest voor de hand liggende werkdiagnose (zie ook de module ‘Beleid bij kinderen die zich presenteren met een BRUE’). De term ALTE blijven hanteren is niet bijdragend.

 

Voor patiënten

Meer informatie over BRUE is ook te vinden op Thuisarts: https://www.thuisarts.nl/kind-stopt-even-met-ademen/leek-of-mijn-kind-bijna-dood-ging-ze-zeiden-dat-brue-was

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De herziene richtlijn BRUE is bedoeld voor alle zorgprofessionals die kinderen beoordelen die zich presenteren met een onverklaard incident. Dit zijn voornamelijk kinderartsen, kinderneurologen en huisartsen, maar ook spoedeisende hulp-artsen, verpleegkundigen en ambulancepersoneel.

 

Toepassen

Het incident mag alleen een BRUE genoemd worden indien volledige anamnese en lichamelijk onderzoek door een daartoe bevoegd zorgprofessional geen verklaring en geen alarmsymptomen oplevert. Om verwarring te voorkomen met de groep ALTE klik hier voor de tabel met in- en exclusiecriteria uit de AAP richtlijn uit 2016.

 

Webinar

Op 14 december 2021 is een webinar gehouden over de richtlijn BRUE. Deze webinar kan worden teruggekeken via de volgende link:

https://demedischspecialist-nl.zoom.us/rec/share/_sDg0xQLCEcmPou2j-kqi7-FHgn8vkVA_CDMt5Rti-m1IgJg72ARQGr_yal8uEss.Ayx6ySM3hHz7afeQ

Volgende:
Determinanten BRUE