Duurzaamheid

De Leidraad ‘Duurzaamheid in richtlijnen: Toevoegen van duurzaamheidsaspecten in richtlijnontwikkeling op de operatiekamer’ geeft algemene handvatten voor het opnemen van duurzaamheid bij revisie van bestaande of ontwikkeling van nieuwe landelijke medisch specialistische richtlijnen op de operatiekamers. Deze Leidraad betreft een eerste stap en verkenning op dit gebied, vervolgonderzoek en toekomstige evaluatie acht de werkgroep belangrijk.

 

Zie hier een animatie over het project:

 

De Leidraad bestaat uit twee delen:

  • Deel A Methodologische handreiking
    Deze handreiking geeft werkgroepen kaders om op zoek te gaan naar duurzamere zorg op operatiekamers. In deze handreiking wordt stapsgewijs beschreven hoe duurzaamheid gedurende de richtlijnontwikkeling meegenomen kan worden.
  • Deel B Inhoudelijke duurzaamheidsmodules
    Deze modules evalueren onderwerpen waarbij duurzaamheid een rol speelt (operatietechnieken, disposables versus reusables, afdekmaterialen, anesthesie, luchtbehandeling). Hierbij worden alleen duurzaamheidsuitkomsten meegenomen. Deze modules dienen als pilot om het veld te verkennen en kennislacunes te inventariseren.