Thymomen

Initiatief: IKNL Aantal modules: 5

Thymomen - Prognose

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Prognose' in de bijlagen.

Onderbouwing

  1. 1 - Masaoka A, Monden Y, Nakahara K, et al: Follow-up study of thymoma with special reference to their clinical stages. Cancer 48:2485-2492, 1981
  2. 2 - Johnson SB, Eng TY, Giaccone G, Thomas CR. Thymoma: update for the new millennium. The Oncologist, 6, 239, 2001
  3. 3 - Loehrer PJ, Chen M, Kim K et al: Cisplatin, doxorubicin, and cyclophosphamide plus thoracic radiation therapy for limited-stage unresectable thymoma: An Intergroup trial. J Clin Oncol, 15, 3093, 1997
  4. 4 - Giaccone G. e.a. Cisplatin and etoposide combination chemotherapy for locally advanced or metastatic thymoma: a phase II study of the EORTC Lung Cancer Cooperative Group. J Clin Oncol, 1996, 14, 814-820.
  5. 5 - Evans TL, Lynch TJ: Role of chemotherapy In the management of advanced thymic tumors, Semin Thorac Cardiovasc Surg, 2005, 17, 41-50

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-07-2007

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Consensus based