Thymomen

Initiatief: IKNL Aantal modules: 5

Thymomen - Behandeling

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Behandeling' in de bijlagen.

Onderbouwing

  1. 1 - Kirschner PA: Reoperation for thymoma report of 23 casus. Ann Thorac Surg  49:550, 1990
  2. 2 - Ohmi M, Ohuchi M:  Recurrent thymoma in patients with myasthenia gravis. Ann Thorac Surg 50:243,1990
  3. 3 - Chuah C, Lim TH, Lim AS et al: Dasatinib induces a response in malignant thymoma, J Clin Oncol, 2006, 34, 56e-58
  4. 4 - Farina G, Garassino MC, et al: Response of thymoma to Cetuximab, the Lancet Oncol, 2007, 5, 449-450
  5. 5 - Taguchi T, Suehiro T, et al: Pleural dissemination of thymoma showing tumor regression after combined corticosteroid and tacrolimus therapy, Eur J of Int Med, 2006, 8, 575-577
  6. 6 - Loehrer PJ Sr, Wang W, et al: Octreotide alone of with prednisone in patients with advanced thymoma and thymic carcinoma: an Eastern Cooperative Oncology Group phase II trial, J of Clin Oncol, 2004, 2, 293-299

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-07-2007

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Consensus based

Volgende:
Prognose