Richtlijn Interklinisch transport IC-patiënten

Initiatief: NVIC Aantal modules: 1

Richtlijn Interklinisch transport IC-patiënten

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Richtlijn Interklinisch transport IC-patiënten 19-12-2023

Disclaimer 

In aanvulling op de geldende gebruikersvoorwaarden is het volgende van toepassing. Deze richtlijn is opgenomen in de Richtlijnendatabase als onderdeel van het cluster Intensive Care. De huidige versie van de richtlijn voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die vereist zijn voor publicatie in de Richtlijnendatabase, daarom is deze voorlopig als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden onderhouden binnen het cluster.

 

Zie het PDF-bestand 'Richtlijn Interklinisch transport IC-patiënten 2019' in de bijlagen.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care