Orofaryngeale dysfagie

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 24

Startpagina - Orofaryngeale dysfagie

Wat is dysfagie?

Dysfagie is een verzamelnaam voor slikklachten of slikproblemen. Deze zijn het  gevolg van afwijkingen in de anatomie van belangrijke structuren in het slikproces of afwijkingen in de beweging van deze structuren. Dysfagie kan het gevolg zijn van een hele reeks van aandoeningen. Tekenen van dysfagie zijn onder andere verslikken, hoesten en kokhalzen. Dysfagie is een veel voorkomend probleem in de oudere bevolking. Geschat wordt dat ongeveer 6 procent van de bevolking lijdt aan dysfagie. Bij ouderen lijdt circa 23 procent aan dysfagie. Dit stijgt tot boven de 50 procent in het geval van ernstige aandoeningen (zoals keelkanker of een beroerte). Dysfagie vormt een belangrijke risicofactor voor problemen als ondervoeding, uitdroging, longontsteking en overlijden.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met dysfagie of onderliggend lijden met risico op dysfagie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De gegevens die van belang zijn voor het vaststellen van dysfagie en het vervolgbeleid
  • De verschillende screeningsmethoden die geschikt zijn voor het opsporen van dysfagie
  • De verschillende aanvullende onderzoeken die ingezet kunnen worden en de rol van de logopedist bij het signaleren en vaststellen van dysfagie
  • De verschillende mogelijkheden bij de behandeling en begeleiding van patiënten met dysfagie
  • De organisatie van de zorg rondom patiënten met dysfagie

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met dysfagie of onderliggend lijden met risico op dysfagie.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Keel–Neus–Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd–Halsgebied (NVKNO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de KNO-artsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, maagdarmlever-artsen, kinderartsen, neurologen, revalidatieartsen, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, radiologen, radiotherapeuten, longartsen, logopedisten, diëtisten en verpleegkundig specialisten geriatrie. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door afgevaardigden van de patiëntenfederatie NPCF, patiëntenverenigingen Spierziekten Nederland en Patiëntenvereniging voor stembandlozen NSvG in de werkgroep.

 

Voor patiënten

Thuisartsinformatie

Volgende:
Anamnese bij orofaryngeale dysfagie