Kwaliteitsstandaard - Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

Initiatief: NVK Aantal modules: 7

Startpagina - Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

De samenvatting van de kwaliteitsstandaard is hier te vinden.

 

Waar gaat deze kwaliteitsstandaard over?

Deze kwaliteitsstandaard geeft handvatten om met de jongere zelf de transitie van zorg van de (specialistische) kinderzorg naar de volwassenenzorg goed te organiseren. Deze standaard is bedoeld als ondersteuning aan de brede groep jongeren die leeft met een chronische aandoening van somatisch en/of psychische aard al dan niet met een (verstandelijke) beperking tijdens de transitieleeftijd. Die transitieleeftijd is van middelbare schoolleeftijd (12 en 13 jaar) tot en met 25 jaar. Voor al deze jongeren gaat het om een dubbele transitie: transitie naar de volwassenheid én transitie in zorg van de kinderzorg naar volwassenenzorg. Daarnaast is er in deze kwaliteitsstandaard extra aandacht voor jongeren die behoren tot kwetsbare groepen (zie begrippenlijst) én/of die rond hun 18e verjaardag tussen wal en schip dreigen te raken bij zorg- en andere voorzieningen. De aanbevelingen in deze kwaliteitsstandaard hebben niet alleen betrekking op jongeren met één chronische aandoening, maar ook op jongeren met meervoudige problematiek of multimorbiditeit.

 

Onderwerpen die aan bod komen in deze kwaliteitsstandaard:

  • Overkoepelende principes van transitiezorg: persoonsgericht en focus op het gehele leven van de jongere
  • Timing van de overdracht: tijdens stabiele fase
  • Taken en verantwoordelijkheden van de transitiecoordinator
  • Individueel transitieplan
  • Zelfmanagement en jongerenparticipatie
  • Rol van de ouders/verzorgers
  • Voor de overdracht: gezamenlijk consult
  • De overdracht zelf: wisselen van hoofdbehandelaar
  • Na de overdracht: extra consult en vangnet

De algemene inleiding van de kwaliteitsstandaard is hier te vinden.

 

Voor wie is deze kwaliteitsstandaard bedoeld?

Deze kwaliteitsstandaard is bedoeld voor alle (teams van) zorgverleners die betrokken zijn bij de (specialistische) zorg aan jongeren en jongvolwassenen met een chronische aandoening (somatisch en/of psychisch en/of een verstandelijke beperking) die de overgang maken van de kinder- naar de volwassenenzorg.

 

Voor jongeren

Op de website van jongpit.nl is meer informatie te vinden over de overgang van kinderzorg naar volwassenzorg. Je vindt hier informatie voor jongeren, wat de jongere zelf kan doen, ervaringen van andere jongeren en een transitietoolkit.

 

Daarnaast is er Thuisartsinformatie geschreven bij deze kwaliteitsstandaard. Deze is hier te vinden: https://www.thuisarts.nl/veranderingen-in-zorg-als-je-18-wordt

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze kwaliteitsstandaard is genomen door FNO en JongPIT. Die laatste is een stichting voor en door jongeren met een chronische aandoening of beperking. De kwaliteitsstandaard is opgesteld door twee multidisciplinaire werkgroepen die zich hebben gefocust op de inhoud en de organisatie & toepassing. De werkgroepen werden aangestuurd door een stuurgroep. De werkgroepen en stuurgroep bestonden uit vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en andere stakeholders. Het perspectief van de jongeren werd vertegenwoordigd door participatie in het gehele traject vanuit JongPIT. De richtlijn is aan ruim 60 organisaties voorgelegd ter commentaar.

 

Toepassen

Voor de implementatie van de kwaliteitsstandaard zijn naast een Disseminatie- & Implementatieplan, twee toolkits ontwikkeld.

De transitietoolkit op eigenbenen.nu is geactualiseerd en heeft een ‘routekaart’ gekregen. Met die routekaart kunt u per fase zien welke tools er beschikbaar zijn. Deze toolkit is vooral bedoeld voor zorgprofessionals en is hier te vinden. Op de website van JongPIT is een transitietoolkit te vinden die bedoeld is voor jongeren en is hier te vinden.

Het disseminatie- en implementatieplan beschrijft welke acties er ondernomen zijn en nog kunnen worden. Tevens bevat het een overzicht van de randvoorwaarden, financiële kaders en een budgetimpactanalyse (BIA). Ook wordt er verwezen naar goede voorbeelden van transitiezorg en de daaruit gedestilleerde lessen. Een volledig overzicht van deze best practices zijn te vinden op de ZonMw-website.

 

Webinar

Op 23 november 2022 is een webinar gehouden over jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg. Deze webinar kan worden teruggekeken via deze link (Passcode: YJJLLjc0).  

 

Disclaimer

Deze kwaliteitsstandaard is in afwachting van de eventuele uitkomst van een Wkkgztraject (Zorginstituut Nederland).

Volgende:
Algemene inleiding - Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg