Erfelijke darmkanker

Initiatief: IKNL Aantal modules: 73

Erfelijke darmkanker - Kosteneffectiviteit van onderzoek bij CR

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Kosteneffectiviteit van onderzoek bij CR' in de bijlagen.

Onderbouwing

Er zijn voor het medische gedeelte geen onderzoeken gevonden die uitsluitsel geven over de meerwaarde van MSI en/of IHC versus géén MSI of IHC voor overleving.

In de geïdentificeerde economische literatuur is geen bewijs gevonden over welke benadering het meest kosteneffectief is voor het bepalen van Lynch syndroom bij patiënten met colorectaal carcinoom.

Er zijn 15 economische evaluaties geïdentificeerd [Debniak 2000 (1), Ramsey 2001 (2), Reyes 2002 (3), Ramsey 2003 (4), Kievit 2005 (5), Pinol 2005 (6), Engel 2006 (7), Barrow 2008 (8), Yan 2008 (9), Mvundura 2010 (10), Gudgeon 2011 (11), Ladabaum 2011 (12), Brazowski 2012 (13), Wang 2012 (14), Pigatto 2004 (15)]. De evaluaties werden uitgevoerd voor de Verenigde Staten (7), het Verenigd Koninkrijk (2), Polen (1), Spanje (1), Duitsland (1), China (1), Israël (1) en Nederland (1). Een aantal studies werden uitgevoerd door onderzoeksequipes met gemeenschappelijke auteurs: Ramsey is de hoofdauteur van twee publicaties [Ramsey 2001 (2), Ramsey 2003 (4)] en Ladabaum en Wang zijn ook co-auteurs [Lambadaum 2011 (12), Wang 2012 (14)] De (afwezigheid van) potentiële belangenconflicten zijn niet altijd duidelijk vermeld.

Er is een relatief groot aantal publicaties geïdentificeerd die een economische evaluatie hebben uitgevoerd over de kosteneffectiviteit van MSI/IHC onderzoek om Lynch syndroom te bepalen bij patiënten met colorectaal carcinoom. De 15 publicaties kunnen opgesplitst worden in twee grote groepen:

 1. korte termijn analyses die een ‘cost-consequences analysis' hebben uitgewerkt, en
 2. lange termijn analyses die een ‘cost-effectiveness analysis' of ‘cost-utility analysis' hebben uitgevoerd.

In de eerste groep worden kosten en effecten in kaart gebracht zonder dit uit te drukken in een allesomvattende ratio. In de laatste groep worden de resultaten uitgedrukt in de zogenaamde ICER (incremental costeffectiveness ratio) die de extra kosten weergeeft per gewonnen levensjaar al dan niet aangepast voor levenskwaliteit (de zogenaamde (quality-adjusted) life-years gained (QALYs)).

In het algemeen kan gesteld worden dat de resultaten van geïdentificeerde onderzoeken uiteenlopend zijn. Zowel opties inclusief/exclusief klinische criteria, met IHC (al dan niet aangevuld met methylering en/of BRAF) of MSI apart, of een combinatie van beide worden naar voren geschoven als optimale test door de verschillende studies. Op basis van de geïdentificeerde economische literatuur is het niet éénduidig welke benadering het meest kosteneffectief is voor het bepalen van Lynch syndroom bij patiënten met colorectaal carcinoom. Het literatuuroverzicht geeft wel aan welke de belangrijkste variabelen zijn die deze kosteneffectiviteit sterk kunnen beïnvloeden en waarop toekomstig onderzoek zich zou kunnen focussen.

Samengevat zijn de resultaten van de literatuur ‘limited, but promising'.

 1. 1 - Debniak T, Kurzawski G, Gorski B, et al. Value of pedigree/clinical data, immunohistochemistry and microsatellite instability analyses in reducing the cost of determining hMLH1 and hMSH2 gene mutations in patients with colorectal cancer. Eur J Cancer. 2000;36(1):49-54.
 2. 2 - Ramsey SD, Clarke L, Etzioni R, et al. Cost-effectiveness of microsatellite instability screening as a method for detecting hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Ann Intern Med. 2001;135(8 Pt 1):577-88.
 3. 3 - Reyes CM, Allen BA, Terdiman JP, et al. Comparison of selection strategies for genetic testing of patients with hereditary nonpolyposis colorectal carcinoma: effectiveness and cost-effectiveness. Cancer. 2002;95(9):1848-56.
 4. 4 - Ramsey SD, Burke W, Clarke L. An economic viewpoint on alternative strategies for identifying persons with hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Genet Med.2003;5(5):353-63
 5. 5 - Kievit W, de Bruin JHFM, Adang EMM, et al. Cost effectiveness of a new strategy to identify HNPCC patients. Gut. 2005;54(1):97-102.
 6. 6 - Pinol V, Castells A, Andreu M, Castellvi-Bel S, Alenda C, Llor X, et al. Accuracy of revised Bethesda guidelines, microsatellite instability, and immunohistochemistry for the identification of patients with hereditary nonpolyposis colorectal cancer. JAMA. 2005;293(16):1986-94.
 7. 7 - Engel C, Forberg J, Holinski-Feder E, et al. Novel strategy for optimal sequential application of clinical criteria, immunohistochemistry and microsatellite analysis in the diagnosis of hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Int J Cancer. 2006;118(1):115-22.
 8. 8 - Barrow E, McMahon R, Evans DG, et al. Cost analysis of biomarker testing for mismatch repair deficiency in node-positive colorectal cancer. Br J Surg. 2008;95(7):868-75
 9. 9 - Yan HL, Hao LQ, Jin HY, et al. Clinical features and mismatch repair genes analyses of Chinese suspected hereditary non-polypsis colorectal cancer: A cost-effective screening strategy proposal. Cancer Science. 2008;99(4):770-80
 10. 10 - Mvundura M, Grosse SD, Hampel H, et al. The cost-effectiveness of genetic testing strategies for Lynch syndrome among newly diagnosed patients with colorectal cancer. Genet Med. 2010;12(2):93-104.
 11. 11 - Gudgeon JM, Williams JL, Burt RW, et al. Lynch syndrome screening implementation: Business analysis by a healthcare system. American Journal of Managed Care. 2011;17(8):e288-e300
 12. 12 - Ladabaum U, Wang G, Terdiman J, et al. Strategies to identify the Lynch syndrome among patients with colorectal cancer: a cost-effectiveness analysis. Annals of Internal Medicine. 2011;155(2):69-79.
 13. 13 - Brazowski E, Rozen P, Pel S, et al. Can a gastrointestinal pathologist identify microsatellite instability in colorectal cancer with reproducibility and a high degree of specificity? Familial Cancer. 2012;11(2):249-57
 14. 14 - Wang G, Kuppermann M, Kim B, et al. Influence of patient preferences on the cost-effectiveness of screening for Lynch syndrome. Am J Manag Care. 2012;18(5):e179-85.
 15. 15 - Pigatto F, Bateman A, Bunyan D, et al. Economic and Practical Factors in Diagnosing HNPCC Using Clinical Criteria, Immunohistochemistry and Microsatellite Instability Analysis. Hered Cancer Clin Pract. 2004;2(4):175-84.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Adenomateuze polyposis