Erfelijke darmkanker

Initiatief: IKNL Aantal modules: 73

Erfelijke darmkanker - Preventieve uterusextirpatie en ovariëct

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Preventieve uterusextirpatie en ovariëct' in de bijlagen.

Onderbouwing

Ovariumcarcinoom:
Voor patiënten met een mismatch repair mutatie is er bewijs van zeer lage kwaliteit dat een bilaterale salpingo-oöphorectomie het ontstaan van ovariumcarcinoom voorkomt.
Algehele kwaliteit van bewijs is zeer laag.

Over de preventie van endometriumcarcinoom, nierbekken-/ureter-/blaascarcinoom, maagcarcinoom en talgkliercarcinoom zijn geen studies van na 2008 gevonden.

Er is beperkte literatuur voorhanden waarin patiënten met een mismatch repair mutatie preventief geopereerd zijn. Sommigen studies met BRCA1/2 mutatiedraagsters rapporteren ook over (beperkt aantal) Lynch syndroom carriers.
In een studie van Evans et al werden 803 vrouwen met een verhoogd risico op ovariumcarcinoom geïncludeerd, waaronder 320 BRCA1/2 mutatiedraagsters en slechts 13 Lynch syndroom carriers [Evans 2009 (1)]. In totaal 300 vrouwen werden preventief geopereerd, waarvan 1 van de 13 Lynch syndroom carriers, de overige werden gescreend. In de geopereerde groep werden 3 occulte ovariumcarcinomen (FIGO stadium IC, IC, IIIC) gevonden, allen bij BRCA1/2 carriers waaraan één patiënte overleed (FIGO IIIC). Er werden geen ovariumcarcinomen gevonden na preventieve chirurgie gedurende de follow-up. In de 503 vrouwen die niet geopereerd waren, werden gedurende bijna 3500 follow-up jaren 15 ovariumcarcinomen gevonden, waarvan 2 bij vrouwen met Lynch syndroom (32 en 34 jaar, beiden MSH2 mutatie, gedetecteerd tijdens eerste surveillance (incident screens) in FIGO stadium IC.

Over de preventie van endometrium, nierbekken-/ureter-/blaascarcinoom, maagcarcinoom en talgkliercarcinoom zijn geen studies van na 2008 gevonden.

  1. 1 - Evans DG, et al. Risk-reducing surgery for ovarian cancer: outcomes in 300 surgeries suggest a low peritoneal primary risk. Eur J Hum Genet. 2009 Nov;17(11):1381-5
  2. 2 - Lu KH. Hereditary gynecologic cancers: differential diagnosis, surveillance, management and surgical prophylaxis. Fam Cancer. 2008;7(1):53-8. Epub 2007 Jul 17
  3. 3 - Schmeler KM, Lynch HT, Chen L-M, Munsell MF, Soliman PT, Clark MB et al. Prophylactic surgery to reduce the risk of gynecologic cancers in the Lynchsyndrome. N Engl J Med 2006;354:261-9.
  4. 4 - Madalinska JB, van Beurden M, Bleiker EM, Valdimarsdottir HB, Hollenstein J, Massuger LF et al. The impact of hormone replacement therapy on menopausal symptoms in younger high-risk women after prophylactic salpingo-oophorectomy. J Clin Oncol 2006;24:3576-82.
  5. 5 - Madalinska JB, Hollenstein J, Bleiker E, van Beurden M, Valdimarsdottir HB, Massuger LF et al. Quality-of-life effects of prophylactic salpingo-oophorectomy versus gynecologic screening among women at increased risk of hereditary ovarian cancer. J Clin Oncol 2005;23:6890-8.
  6. 6 - Chen LM, Yang KY, Little SE, Cheung MK, Caughey AB. Gynecologic cancer prevention in Lynch syndrome/HNPCC families. Obstet Gynecol 2007;110:18-25.
  7. 7 - Wijnen JT, et al. Cancer risk in Lynch syndrome families diagnosed with a PMS2 mutation. Familial Cancer, 2011. 10: S7

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Adenomateuze polyposis