Erfelijk en Familiair Ovariumcarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 51

Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Counseling ovariële screening

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Counseling ovariële screening' in de bijlagen.

Onderbouwing

De werkgroep is van mening dat vrouwen met een erfelijk of familiair verhoogd risico op ovariumcarcinoom, na klinisch genetische counseling verwezen moeten worden naar een gynaecoloog met expertise op dit gebied. De Hullu 2011, De Bock 2012.

Vrouwen die drager zijn van een erfelijke aanleg of zij die een familiair verhoogd risico op ovariumcarcinoom hebben van minstens 5%, dienen na de klinisch genetische counseling te worden gezien door een gynaecoloog met expertise op dit gebeid. In dit consult dienen de volgende items besproken te worden:

  • het tijdig vervullen van de kinderwens, ook in relatie tot een tevens verhoogd risico op andere maligniteiten (mammacarcinoom bij BRCA1/2, colorectaalcarcinoom bij Lynch),
  • wijze van anticonceptie,
  • belang van gezonde leefstijl voor incidentie kanker,
  • reproductieve opties,
  • uitleg ineffectiviteit van screening en
  • optie RRSO [De Hullu 2011, De Bock 2012].
  1. De Hullu JA, Kets CM, Massuger LF, Ligtenberg ML, van Ham MA, Hoogerbrugge N. Familial history of ovarian carcinoma: policy. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2392.
  2. De Bock GH, Hesselink JW, Roorda C, De Vries J, Hollema H, Jaspers JP, Kok T, Werker PM, Oosterwijk JC, Mourits MJ. Model of care for women at increased risk of breast and ovarian cancer. Maturitas 2012 Jan;71(1):3-5

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 15-06-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Preventieve chirurgie