Erfelijk en Familiair Ovariumcarcinoom

Initiatief: IKNL Aantal modules: 51

Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Leefstijladviezen voor optimale cardiova

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Leefstijladviezen voor optimale cardiovasculaire gezondheid ' in de bijlagen.

Onderbouwing

Een nieuw concept in de preventie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is "cardiovasculaire gezondheid" [Lloyd-Jones 2010 (, 2020)]. Het idee is dat door cardiovasculaire gezondheid na te streven het optreden van risicofactoren en uiteindelijk de gevolgen hiervan zoals HVZ kunnen worden voorkomen. Dit concept is niet getoetst bij vrouwen die een RRSO ondergaan op jonge leeftijd, maar gezien hun verhoogde risico op HVZ is aandacht voor cardiovasculair risicomanagement gewenst.

De leefstijlcomponenten voor een optimale cardiovasculaire gezondheid bestaan uit [Lloyd-Jones 2010 (, 2020)]:

 • Niet roken
 • Voldoende bewegen (≥150 min/week matig intensieve inspanning, 75 min/week intensieve inspanning of een equivalente combinatie van matig intensief/intensief).
 • Gezonde voeding;
  o minimaal twee keer per week vis (100-150 gram)
  o Niet meer dan 6 gram zout per dag (in de praktijk betekent dit geen zout toevoegen)
  o per dag 150-200 gram groente (4 opscheplepels) en 200 gram fruit (2 eenheden)
  o minimaal 30 gram volkoren producten per dag (in de praktijk circa 4 bruine boterhammen)
  o Drink minder dan 450 Kcal aan suikergezoete dranken per week (in de praktijk minder dan 3 blikjes frisdrank (met uitzondering van de. light variant) of 5 glazen limonade)
 • Gezond gewicht, BMI 19-25 kg/m2
 1. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, et al. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association's strategic Impact Goal through 2020 and beyond. Circulation. 2010 Feb 2;121(4):586-613.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 15-06-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Organisatie van zorg