Epilepsie

Initiatief: Clust Epilepsie Aantal modules: 88

Startpagina - Epilepsie

Waar gaat deze richtlijn over?
De richtlijn 'Epilepsie' bestaat uit een set van aanbevelingen over specifieke klinische problemen rondom epilepsie. De richtlijn berust daar waar mogelijk op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met overwegingen en patiëntenvoorkeuren. De richtlijn gaat in op:

 • Diagnostiek
 • Behandeling
 • Behandeling bij specifieke patiëntengroepen
 • Aanvalsdetectie
 • Organisatie van zorg

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de in de tweede (en derde lijn) zorg voor patiënten met epilepsie of verdenking daarop.

 

Toepassen
Bij de modules ‘Status Epilepticus: initiële behandeling bij kinderen’ en ‘Status Epilepticus: initiële behandeling bij volwassenen’ zijn stroomschema’s ontwikkeld. Voor de classificatie van epilepsie wordt verwezen naar de module Classificatie. Ter ondersteuning van de besluitvorming (samen beslissen) en als hulpmiddel in de spreekkamer zijn drie keuzekaarten ontwikkeld, zie module Informatie voor patiënten.

 

Status van de richtlijn
De richtlijnen in het cluster ‘Epilepsie’ worden modulair onderhouden. Het cluster Epilepsie omvat de richtlijn Epilepsie en de richtlijn Dravet syndroom. In cyclus ’21-‘22 zijn onderstaande modules herzien:

 • Anti-epileptica – Welk anti-epilepticum: aanvallen met een focaal begin
 • Status Epilepticus: initiële behandeling bij kinderen
 • Status Epilepticus: initiële behandeling bij volwassenen
 • Oncologie: profylactische behandeling
 • Oncologie: Welke anti-epileptica

In de cyclus ’22 – ’23 worden de volgende modules herzien/ontwikkeld:

 • Anti-epileptica – Welk anti-epilepticum: aanvallen met een gegeneraliseerd begin
 • Aanvalsdetectie
 • Cannabidiol
 • Beroerte: behandeling na laat symptomatische aanval

Meer informatie over werken in clusters en modulair onderhoud vindt u hier. Jaarlijks wordt vastgesteld welke modules worden herzien. Als u, als gebruiker van de richtlijn, een belangrijk onderwerp mist, kunt u een suggestie voor een nieuwe uitgangsvraag met motivatie aanleveren via secretariaat@kennisinstituut.nl. De werkgroep zal jaarlijks de ontvangen suggesties bespreken en besluiten welke vragen opgenomen worden in de richtlijn. 

Volgende:
Informatie voor patiënten