CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - Radicaliteit snijvlakken

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Radicaliteit snijvlakken' in de bijlagen.

Onderbouwing

Het is aangetoond dat een positief snijvlak voor CIN2+ een hoger risico heeft op residu/recidief dan een negatief snijvlak.
[Papakonstantinou, 2014 (5), Wright, 2003 (7)]

Het is aangetoond dat een positief snijvlak voor AIS een hoger risico heeft op residu/recidief dan een negatief snijvlak.
[Baalbergen, 2014 (9)]

Veel studies hebben aangetoond dat indien CIN2+ (CIN2, CIN3 en invasief carcinoom) in het snijvlak van lisexcisies en/of exconisaties aanwezig is, het risico op residu of recidief significant is verhoogd [Ghaem-Maghami, 2007 (1), Livasy, 1999 (2), Robboy, 2009 (3), Simoes, 2013 (4)]. Er is een substantieel lager risico op CIN2+ na behandeling indien complete verwijdering wordt bereikt bij eerste behandeling [Papakonstantinou, 2014 (5)]. Er zijn maar enkele multivariate studies beschikbaar die wijzen op een positief snijvlak als de belangrijkste onafhankelijke voorspeller voor residu/recidief van CIN2+ [Serati, 2012 (6), Wright, 2003 (7)].
Enkele zeer recente studies hebben aangetoond dat met name een positief endocervicaal snijvlak (i.t.t. positief ectocervicaal snijvlak) significant geassocieerd is met residu of recidief van CIN2+ [Kong, 2014 (8), Papakonstantinou, 2014 (5)]. In de laatste studie bleken naast een positief endocervicaal snijvlak, ook de cytologie na behandeling en hrHPV-status na behandeling beide goede voorspellers te zijn voor residu of recidief van CIN2+ [Kong, 2014 (8)].
In lijn met CIN is het te verwachten dat de kans op residu of recidief eveneens toeneemt bij positieve snijvlakken voor AIS. In een recente grote review van 35 studies is gevonden dat de kans op residu voor AIS toeneemt van 17% naar 49% bij positief snijvlak [Baalbergen, 2014 (9)].
In de Europese richtlijn wordt geadviseerd om in het pathologieverslag de status van de snijvlakken aan te geven, maar alleen als er sprake is van een duidelijke markering en met name bij exconisaties [IARC, 2008 (10)].

 1. 1 - Ghaem-Maghami S, Sagi S, Majeed G et al. Incomplete excision of cervical intraepithelial neoplasia and risk of treatment failure: a meta-analysis. The lancet oncology. 2007;8(11):985-93 [link]
 2. 2 - Livasy CA, Maygarden SJ, Rajaratnam CT et al. Predictors of recurrent dysplasia after a cervical loop electrocautery excision procedure for CIN-3: a study of margin, endocervical gland, and quadrant involvement. Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc. 1999;12(3):233-8 [link]
 3. 3 - Robboy SJ. Robboy's Pathology of the Female Reproductive Tract 2nd ed. Robboy's Pathology of the Female Reproductive Tract 2nd ed2009 [link]
 4. 4 - Simoes RB, Campaner AB. Post-cervical conization outcomes in patients with high-grade intraepithelial lesions. APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica. 2013;121(12):1153-61 [link]
 5. 5 - Papakonstantinou K, Kyrgiou M, Lyons D et al. Management of stage Ia1 squamous cervical cancer and the importance of excision margins: a retrospective study of long-term outcome after 25 years of follow-up. American journal of obstetrics and gynecology. 2014;211(6):625 e1-6 [link]
 6. 6 - Serati M, Siesto G, Carollo S et al. Risk factors for cervical intraepithelial neoplasia recurrence after conization: a 10-year study. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. 2012;165(1):86-90 [link]
 7. 7 - Wright TC, Jr., Cox JT, Massad LS et al. 2001 consensus guidelines for the management of women with cervical intraepithelial neoplasia. American journal of obstetrics and gynecology. 2003;189(1):295-304 [link]
 8. 8 - Kong TW, Son JH, Chang SJ et al. Value of endocervical margin and high-risk human papillomavirus status after conization for high-grade cervical intraepithelial neoplasia, adenocarcinoma in situ, and microinvasive carcinoma of the uterine cervix. Gynecologic oncology. 2014;135(3):468-73 [link]
 9. 9 - Baalbergen A, Helmerhorst TJ. Adenocarcinoma in situ of the uterine cervix-a systematic review. International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society. 2014;24(9):1543-8 [link]
 10. 10 - IARC. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Second Edition.: International Agency for Research on Cancer; 2008 [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Diagnostiek