CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - Lokaal recidief

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Lokaal recidief' in de bijlagen.

Onderbouwing

Er zijn aanwijzingen dat recidiverende hrHPV-gerelateerde afwijkingen zeer hardnekkig kunnen zijn.

Er zijn aanwijzingen dat preventieve hrHPV-vaccinatie een rol kan spelen in verdere voorkoming van nieuwe recidieven.
[Joura, 2012 (1)]

Er zijn aanwijzingen dat, na uitsluiten van een eventueel onderliggende maligniteit,weefselsparende behandeling in de vorm van follow-up, laserbehandeling, behandeling met imiquimod of aanpassing van immunosuppressieve medicatie bij met name jonge vrouwen is aangewezen.

Patiënten die ooit behandeld zijn voor een hrHPV-gerelateerde afwijking hebben levenslang een verhoogd risico op een nieuwe hrHPV-gerelateerde afwijking. Bij recidiverende hrHPV-gerelateerde afwijkingen bestaat het risico dat re-resectie van het afwijkende gebied leidt tot aanzienlijke morbiditeit (vroeggeboorte, uterus extirpatie, verkorting of vernauwing van de vagina, mutilerende ingrepen aan de vulva).
Bij deze patiënten dient uitgebreid aandacht te worden besteed aan afweer onderdrukkende factoren, zoals roken en gebruik van medicatie. Om verdere recidieven te voorkomen is stoppen met roken en eventueel stoppen of veranderen van medicatie aan te bevelen. Ter verbetering van de afweer tegen hrHPV valt hrHPV-vaccinatie te overwegen. Zie module Preventie.

Ter voorkoming van verdere morbiditeit dient behandeling van recidief hrHPV-gerelateerde afwijkingen, na uitsluiting van een invasief proces, zo weefselsparend mogelijk behandeld te worden. Opties daarvoor zijn imiquimod of laserbehandeling in plaats van excisies. Gezien de complexiteit van recidief HPV-gerelateerde afwijkingen verdient het aanbeveling om dit uitsluitend door ervaren gynaecologen op dit gebied te laten verrichten.

  1. 1 - Joura EA, Garland SM, Paavonen J et al. Effect of the human papillomavirus (HPV) quadrivalent vaccine in a subgroup of women with cervical and vulvar disease: retrospective pooled analysis of trial data. Bmj. 2012;344:e1401 [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Oncoguide