CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - Lugoltest

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Lugoltest' in de bijlagen.

Onderbouwing

Er zijn aanwijzingen dat beoordeling met lugolafwijkingen kan doen herkennen die met azijnzuurapplicatie gemist worden.
[O'Connor, 2007 (3)]

Lugol is een waterige geconcentreerde oplossing van jodium, die een bruine verkleuring geeft van het mature plaveiselepitheel en geen aankleuring van het cilinderepitheel en dysplastischepitheel.
De bruine kleur ontstaat ten gevolge van het glycogeen rijke mature plaveiselepitheel. Cilinder- en dysplastischepitheel bevatten geen tot weinig glycogeen. Noch azijnzuur-, noch lugolapplicatie verandert de celinhoud in die mate dat het verdere diagnostiek met moderne biomarkers zou verhinderen [Wang, 2005 (1)]. Lugol-applicatie moet wel aan het eind van de kolposcopie procedure worden verricht omdat hiermee verdere gedetailleerde visualisatie verloren gaat.
De applicatie van lugol, bekend als Schiller's test, wordt gebruikt om afwijkende gebieden te herkennen en te demarkeren. Wat dit laatste betreft is de betrouwbaarheid al lang geleden gelogenstraft [Rubio, 1976 (2)].
Een indicatie voor aanbrengen van de lugol is het bestaan van een discrepantie tussen de cytologische uitslag en de impressie tijdens kolposcopisch onderzoek, waarbij de kans bestaat dat het afwijkende gebied niet is herkend, bijvoorbeeld omdat dit buiten het gevisualiseerd veld ligt [O'Connor, 2007 (3)]. Hierbij dient ook aandacht te worden geschonken aan de fornices: regelmatig komt het voor dat bij een kolposcopisch niet afwijkende cervix en afwijkende cytologie de laesie op de omliggende vaginawand gelegen is.
Verder is lugol met name nog nuttig bij onderzoek van DES-dochters, waarbij de vaginawanden op afwijkingen moeten worden gecontroleerd. Tevens demarkeert lugol bij DES-dochters een typisch lugol-negatief gebied op de cervix dat zich uitstrekt tot de fornices anterieur en posterieur. Hierdoor onderscheid zich het lugol-negatieve gebied bij deze vrouwen van vrouwen met een ruime congenitale transformatiezone, die zich circulair op de cervix bevindt.
Beoordeling van het lugol-negatieve gebied wordt in sommige scores, zoals de Swede score, gebruikt om het risico op een cervicale afwijking in te schatten [Karrberg, 2012 (4)].

  1. 1 - Wang SS, Dasgupta A, Sherman ME et al. Towards improved biomarker studies of cervical neoplasia: effects of precolposcopic procedures on gene expression patterns. Diagnostic molecular pathology : the American journal of surgical pathology, part B. 2005;14(2):59-64 [link]
  2. 2 - Rubio C.A. TP. A critical evaluation of the Schiller test in patients before conization. Am J Obstet Gynecol. 1976;May 1(125):96-9 [link]
  3. 3 - O'Connor DM. A brief history of lower genital tract screening. Journal of lower genital tract disease. 2007;11(3):182-8 [link]
  4. 4 - Karrberg C, Ryd W, Strander B et al. Histological diagnosis and evaluation of the Swede score colposcopic system in a large cohort of pregnant women with atypical cervical cytology or cervical malignancy signs. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2012;91(8):952-8 [link]
  5. 5 - Longatto-Filho A, Naud P, Derchain SF et al. Performance characteristics of Pap test, VIA, VILI, HR-HPV testing, cervicography, and colposcopy in diagnosis of significant cervical pathology. Virchows Archiv : an international journal of pathology. 2012;460(6):577-85 [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Behandeling