CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - HrHPV bepaling voor kolposcopie

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'HrHPV bepaling voor kolposcopie' in de bijlagen.

Onderbouwing

Er zijn geen aanwijzingen dat kennis van aanwezigheid of type van hrHPV invloed heeft op het kolposcopisch beleid en behandeling.
[Cotton, 2010 (1)]

Indien hrHPV-infectie specifieke afwijkingen met zich mee zou brengen, zou het altijd voorhanden hebben van een HPV-uitslag nuttig kunnen zijn bij de kolposcopische beoordeling. Uit de TOMBOLA-studie werd geconcludeerd dat HPV-status wel van belang is voor verwijzing van vrouwen met laag-gradige laesies, maar dat dit niet hielp bij het bepalen van beleid tijdens en na kolposcopie [Cotton, 2010 (1)].
In enkele studies wordt gesuggereerd dat HPV-16 gerelateerde laesies duidelijker en derhalve eerder herkenbaar zouden zijn [Jeronimo, 2007 (2), Safaeian, 2009 (3)] Deze betere klinische herkenbaarheid van HPV-16 gerelateerde laesies kon echter niet bevestigd worden in een multicentrische studie in Nederland en Spanje [Van der Marel, 2014 (4)].

  1. 1 - Cotton S, Sharp L, Little J et al. The role of human papillomavirus testing in the management of women with low-grade abnormalities: multicentre randomised controlled trial. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2010;117(6):645-59 [link]
  2. 2 - Jeronimo J, Massad LS, Schiffman M et al. Visual appearance of the uterine cervix: correlation with human papillomavirus detection and type. American journal of obstetrics and gynecology. 2007;197(1):47 e1-8 [link]
  3. 3 - Safaeian M SM. Detection of precancerous cervical lesions is differential by human papillomavirus type. Cancer Res. 2009;Apr 15(69):3262-6 [link]
  4. 4 - Van der Marel J, van Baars R, Quint WG et al. The impact of human papillomavirus genotype on colposcopic appearance: a cross-sectional analysis. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2014;121(9):1117-26 [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Behandeling