CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - Excisie gehele transformatiezone vs lesi

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Excisie gehele transformatiezone vs lesionale excisie' in de bijlagen.

Onderbouwing

Er zijn aanwijzingen dat het risico op recidief CIN2-3 lager is als de gehele transformatiezone tijdens een LETZ wordt verwijderd.
Herfs, 2014 (5)]

CIN afwijkingen ontstaan in de transformatiezone [Doorbar, 2012 (1), McCredie, 2008 (2), Schiffman, 2007 (3)]. Onderzoek van Herfs suggereert dat een kleine groep van eenlagig kubus epitheel van embryonale oorsprong gelegen op de transformatiezone de meest waarschijnlijke cellulaire precursor is van de meeste cervixcarcinomen en CIN [Herfs, 2012 (4)]. In een andere studie van dezelfde auteur wordt gevonden dat het risico op recidief CIN2-3 aanmerkelijk lager is als de gehele transformatiezone (met daarin deze embryonale cellen) wordt verwijderd [Herfs, 2014 (5)].

  1. 1 - Doorbar J, Quint W, Banks L et al. The biology and life-cycle of human papillomaviruses. Vaccine. 2012;30 Suppl 5:F55-70 [link]
  2. 2 - McCredie MR, Sharples KJ, Paul C et al. Natural history of cervical neoplasia and risk of invasive cancer in women with cervical intraepithelial neoplasia 3: a retrospective cohort study. The lancet oncology. 2008;9(5):425-34 [link]
  3. 3 - Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J et al. Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet. 2007;370(9590):890-907 [link]
  4. 4 - Herfs M, Yamamoto Y, Laury A et al. A discrete population of squamocolumnar junction cells implicated in the pathogenesis of cervical cancer. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012;109(26):10516-21 [link]
  5. 5 - Herfs M, Somja J, Howitt BE et al. Unique recurrence patterns of cervical intraepithelial neoplasia after excision of the squamocolumnar junction. International journal of cancer Journal international du cancer. 2014 [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Specifieke patiëntengroepen