CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - Therapeutische vaccinatie

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Therapeutische vaccinatie' in de bijlagen.

Onderbouwing

Er zijn tot op heden geen therapeutische hrHPV-vaccins beschikbaar en/of goedgekeurd voor gebruik.

Tot op heden zijn er geen goedgekeurde therapeutische hrHPV-vaccins beschikbaar. Er is derhalve ook geen literatuur beschikbaar over de eventuele werkzaamheid bij vrouwen met een CIN-afwijking.
De ontwikkelingen die er zijn spitsen zich vooralsnog toe op de HPV-DNA vaccins [Lin, 2010 (1)].

  1. 1 - Lin K, Roosinovich E, Ma B, et al. Therapeutic HPV DNA vaccines. Immunologic research 2010;47(1-3):86-112. [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Specifieke patiëntengroepen