CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - Rol transformatiezone

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Rol transformatiezone' in de bijlagen.

Onderbouwing

Het is aannemelijk dat CIN en cervixcarcinoom in de meeste gevallen ontstaan in de transformatiezone van de cervix.
[Doorbar, 2012 (1), McCredie, 2008 (2), Munoz (3), 2003 (3), Schiffman, 2007 (4)]

De cervix bestaat uit een binnenste deel (endocervix/endocervicaal kanaal) en een buitenste deel (ectocervix). De endocervix is bekleed met cilinderepitheel, de ectocervix met plaveiselepitheel. De overgang tussen deze twee soorten epitheel wordt de squamocolumnar junction (SCJ) genoemd. De originele SCJ is de plek waar bij de geboorte van een meisje het cilinderepitheel overgaat in het plaveiselepitheel. Door hormonale veranderingen, onder andere in de puberteit, schuift deze overgang op richting endocervix en vormt zo een nieuwe SCJ. Het gebied tussen de nieuwe SCJ en de originele SCJ is de transformatiezone. Hier verandert het oorspronkelijke cilinderepitheel in plaveiselepitheel. Dit proces wordt metaplasie genoemd. Na de menopauze verdwijnt de transformatiezone over het algemeen uit het zicht in de endocervix.
Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) ontstaat vrijwel altijd in de transformatiezone, waarschijnlijk door het natuurlijke breukvlak tussen de epitheelsoorten. Echter een laesie elders in het epitheel kan ook een porte d'entrée zijn voor het humaan papillomavirus, de veroorzaker van CIN (zie ook module Rol humaan papillomavirus) [Doorbar, 2012 (1), McCredie, 2008 (2), Munoz, 2003 (3), Schiffman, 2007 (4)].

  1. 1 - Doorbar J, Quint W, Banks L et al. The biology and life-cycle of human papillomaviruses. Vaccine. 2012;30 Suppl 5:F55-70 [link]
  2. 2 - McCredie MR, Sharples KJ, Paul C et al. Natural history of cervical neoplasia and risk of invasive cancer in women with cervical intraepithelial neoplasia 3: a retrospective cohort study. The lancet oncology. 2008;9(5):425-34 [link]
  3. 3 - Munoz N, Bosch FX, de Sanjose S et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. The New England journal of medicine. 2003;348(6):518-27 [link]
  4. 4 - Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J et al. Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet. 2007;370(9590):890-907 [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Preventie