CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - Pathofysiologie adenocarcinoom in situ

Disclaimer 

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnendatabase worden gesteld en is daarom als PDF geplaatst. De richtlijn zal modulair worden geactualiseerd in nog volgende onderhoudsronden.

 

Zie het PDF-bestand 'Pathofysiologie adenocarcinoom in situ' in de bijlagen.

Onderbouwing

Het is aannemelijk dat adenocarcinoom ontstaat uit de glandulaire cellen van de cervix en dat zij voorafgegaan worden door een adenocarcinoom in situ (AIS).
[Zaino, 2002 (1)]

Het is aannemelijk dat de helft van de vrouwen met AIS daarnaast CIN heeft.
[Castle, 2010 (6), Sharpless, 2005 (7)]

Het is aangetoond dat de meeste adenocarcinomen (in situ) door hrHPV16 en 18 worden veroorzaakt.
[Baalbergen, 2013 (8), Bjersing, 1991 (9), Bulk, 2006 (10), Tawfik El-Mansi, 2006 (11)]

Ongeveer 20% van de gediagnosticeerde cervixcarcinomen in Nederland zijn adenocarcinomen [IKNL, 2012]. Deze tumoren ontstaan uit de glandulaire cellen van de endocervix en worden vaak voorafgegaan door adenocarcinoma in situ (AIS) [Zaino, 2002 (1)]. Bij AIS hebben de atypische cellen, in tegenstelling tot bij het adenocarcinoom, nog niet de basaalmembraan doorbroken en is de afwijking dus nog niet invasief. De incidentie van AIS is laag (2,4/100.000) [Van de Nieuwenhof, 2008 (2)], maar lijkt wel te stijgen [Sherman, 2005 (3), Zaino, 2002 (1)]. Aangezien het lastig is om reproduceerbare criteria op te stellen voor voorstadia van het adenocarcinoom in situ, is het nooit tot een gradering van voorstadia gekomen [Ho, 2011 (4)]. Uit een studie van Jordan [Jordan, 2013 (5)] bleek dat 29% van de patiënten met AIS in het biopt, uiteindelijk een adenocarcinoom hadden in het excisiemateriaal [Jordan, 2013 (5)]. AIS bevindt zich vaker dan CIN in de endocervix en dus uit het zicht van de kolposcopist. Bovendien zijn de afwijkingen vaker multifocaal [Zaino, 2002 (1)].

Afwijkingen van het plaveiselepitheel en cilinderepitheel komen vaak naast elkaar voor. In circa de helft van de gevallen van AIS bestaat er ook CIN [Castle, 2010 (6), Sharpless, 2005 (7)]. Wordt een plaveiselcelcarcinoom van de cervix meestal veroorzaakt door hrHPV16, adenocarcinomen van de cervix worden globaal in gelijke mate door hrHPV16 en 18 veroorzaakt [Baalbergen, 2013 (8), Bjersing, 1991 (9), Bulk, 2006 (10), Tawfik El-Mansi, 2006 (11)]. De beste behandeling van AIS is lang controversieel geweest. Een recente Nederlandse review laat echter zien dat het risico op een carcinoom na een LETZ of exconisatie met negatieve snijranden dusdanig klein is (<1%), dat met deze behandeling kan worden volstaan [Baalbergen, 2014 (12)]. Het risico op een recidief AIS bedraagt 3% [Baalbergen, 2014 (12)]. Zie ook module Diagnostische criteria glandulaire afwijkingen.

Tabel 1: Incidentie van cervixcarcinoom in 2012 per leeftijdscategorie, uitgesplitst in plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom van de cervix [IKNL, 2012]

 

Cervixcarcinoom

Incidentie per leeftijdscategorie

 

0-14 jaar

15 - 29 jaar

30 - 44 jaar

45 - 59 jaar

60 - 74 jaar

75+ jaar

Totaal

Plaveiselcel

0

36

187

168

90

64

545

Adeno

0

11

48

41

22

18

140

 

 1. 1 - Zaino RJ. Symposium part I: adenocarcinoma in situ, glandular dysplasia, and early invasive adenocarcinoma of the uterine cervix. International journal of gynecological pathology : official journal of the International Society of Gynecological Pathologists. 2002;21(4):314-26 [link]
 2. 2 - Van de Nieuwenhof HP, Massuger LF, de Hullu JA et al. Significant decrease of adenocarcinoma in situ not reflected in cervical adenocarcinoma incidence in the Netherlands 1989-2003. British journal of cancer. 2008;98(1):165-7 [link]
 3. 3 - Sherman ME, Wang SS, Carreon J et al. Mortality trends for cervical squamous and adenocarcinoma in the United States. Relation to incidence and survival. Cancer. 2005;103(6):1258-64 [link]
 4. 4 - Ho GY, Einstein MH, Romney SL et al. Risk factors for persistent cervical intraepithelial neoplasia grades 1 and 2: managed by watchful waiting. Journal of lower genital tract disease. 2011;15(4):268-75 [link]
 5. 5 - Jordan SM, Chase DM, Watanabe T et al. High pathologic misdiagnosis of cervical adenocarcinoma in situ. European journal of gynaecological oncology. 2013;34(5):446-9 [link]
 6. 6 - Castle PE, Fetterman B, Poitras N et al. Relationship of atypical glandular cell cytology, age, and human papillomavirus detection to cervical and endometrial cancer risks. Obstetrics and gynecology. 2010;115(2 Pt 1):243-8 [link]
 7. 7 - Sharpless KE, Schnatz PF, Mandavilli S et al. Dysplasia associated with atypical glandular cells on cervical cytology. Obstetrics and gynecology. 2005;105(3):494-500 [link]
 8. 8 - Baalbergen A, Smedts F, Ewing P et al. HPV-type has no impact on survival of patients with adenocarcinoma of the uterine cervix. Gynecologic oncology. 2013;128(3):530-4 [link]
 9. 9 - Bjersing L, Rogo K, Evander M et al. HPV 18 and cervical adenocarcinomas. Anticancer research. 1991;11(1):123-7 [link]
 10. 10 - Bulk S, Berkhof J, Bulkmans NW et al. Preferential risk of HPV16 for squamous cell carcinoma and of HPV18 for adenocarcinoma of the cervix compared to women with normal cytology in The Netherlands. British journal of cancer. 2006;94(1):171-5 [link]
 11. 11 - Tawfik El-Mansi M, Cuschieri KS, Morris RG et al. Prevalence of human papillomavirus types 16 and 18 in cervical adenocarcinoma and its precursors in Scottish patients. International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society. 2006;16(3):1025-31 [link]
 12. 12 - Baalbergen A, Helmerhorst TJ. Adenocarcinoma in situ of the uterine cervix-a systematic review. International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society. 2014;24(9):1543-8 [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Preventie