Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Kans op ovarium/tubaca

Aanbeveling

Screening op ovarium/tubacarcinoom bij BRCA 1/2 mutatiedraagsters wordt niet geadviseerd.

Een RisicoReducerende Salpingo-Ovariëctomie (RRSO) wordt aan BRCA1/2 mutatiedraagsters geadviseerd ter preventie van ovariumcarcinoom.

Vrouwen met een BRCA 1/2 mutatie dienen te worden geïnformeerd dat het onduidelijk is in hoeverre een RRSO het risico op borstkanker verlaagt. 

Overwegingen

Er zijn geen overwegingen beschreven

Onderbouwing

Niveau 2

Het is onduidelijk wat het effect van Risico Reducerende Salpingo Ovariëctomie (RRSO) is bij BRCA1/2 mutatiedraagsters op het risico op borstkanker, dit betreft zowel primaire als contralaterale borstkanker.

 

B          Rebbeck 2009; Heemskerk-Gerritsen 2015B, Fakkert 2012, Mavaddat 2013, Basu 2015 Chai 2015, Kotsopoulos 2016

Het beleid bij BRCA1/2-mutatiedraagsters in verband met de verhoogde kans op ovarium/tubacarcinoom is beschreven in de richtlijn Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom. Reguliere screening op ovarium/tubacarcinoom is niet effectief gebleken voor vroege detectie en wordt niet meer geadviseerd.

Risico op borstkanker na (risico-reducerende salpingo-ovariëctomie) RRSO
In 2009 publiceerde Rebbeck een meta-analyse waaruit bleek dat een ovariëctomie bij BRCA1/2-mutatiedraagsters een significante halvering gaf van het borstkankerrisico, wat bevestigd werd in latere studies van Domcheck (2010), Finkelman (2012) en Kotsopoulos (2012). Fakkert (2012) en Mavaddat (2013) vonden geen risicoreductie voor alle BRCA1/2-mutatiedraagsters, maar wel in subgroepanalyses voor BRCA2-mutatiedraagsters [Fakkert 2012] en BRCA1/2-mutatiedraagsters in geval van ovariëctomie < 45 jaar [Mavaddat 2013]. Heemskerk-Gerritsen (2015A) en Kotsopoulos (2016) pasten meer geavanceerde biascorrectie en analysemethodes toe en vonden geen beschermend effect van ovariëctomie op de incidentie van een eerste primaire borstkanker in alle BRCA1-/ BRCA2-mutatiedraagsters.
Een beschermend effect van ovariëctomie op een tweede primaire borstkanker (contralateraal) is in het verleden gerapporteerd door onder andere Metcalfe (2011) en Mavaddat (2013), maar werd niet gezien bij toepassing van geavanceerde biascorrectie en analysemethodes [Basu 2015].
De in het verleden waargenomen gunstige effecten ten aanzien van de kans op borstkanker na RRSO zijn mogelijk minder gunstig dan tot nu toe verondersteld en betreffen mogelijks bepaalde subgroepen die echter niet aan te geven zijn.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2017

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Primaire diagnostiek