Richtlijn Schisis beschikbaar

Richtlijn Schisis beschikbaar

De richtlijn Behandeling van patiƫnten met een schisis van lip, kaak en verhemelte is recentelijk toegevoegd aan de Richtlijnendatabase.

Doel van de richtlijn is het optimaliseren van de zorg voor patiënten met een schisis in Nederland, voor zover mogelijk onderbouwd met wetenschappelijke kennis uit onderzoek. Onder optimaliseren wordt ook verstaan het inzichtelijk maken van de oorzaak van de bestaande praktijkvariatie tussen de verschillende schisisteams en hierbij onderscheid te maken tussen gewenste en ongewenste praktijkvariatie in de behandeling van patiënten met een schisis. Dit resulteert in voorstellen voor een meer uniforme behandeling voor zover dit wetenschappelijk onderbouwd kan worden.

 

In deze richtlijn is specifieke aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • terugdringen van ongewenste/ongefundeerde praktijkvariatie in de werkwijze en behandelprotocollen van de Nederlandse schisisteams, zonder daarbij maatwerk, innovatie of onderzoek in de weg te staan;
  • het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van objectieve / evidence-based informatie over de behandeling van schisis aan zorgverleners, patiënten, ouders en andere partijen;
  • te bezien in hoeverre de bestaande organisatie van zorg aanpassing behoeft om te kunnen voldoen aan de eisen ten aanzien van “state of the art” behandeling van een kind of volwassene met een schisis en de controle daarop.

De richtlijn biedt op deze wijze een handvat voor een meer uniforme zorg op het gebied van de postnatale behandeling van een kind met een schisis en de implementatie van deze zorg in Nederland.

 

Klik hier om de richtlijn te bekijken.