Richtlijn invaginaties gepubliceerd

Op 16 november is de nieuwe richtlijn invaginaties op kinderleeftijd geautoriseerd. Deze richtlijn geeft handreikingen ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een ileocolische invaginatie.


Er worden duidelijke criteria gesteld wanneer een patiënt verwezen moet worden, wanneer aanvullende diagnostiek is geïndiceerd, hoe vaak en op welke manier behandeling verricht zou moeten worden.

 

Aanleiding
Bij een invaginatie schuift een deel van de darm in het daaropvolgende deel van de darm, waardoor er een darmafsluiting ontstaat. Invaginaties kunnen indien onbehandeld leiden tot het overlijden van de patiënt.  Het ontbreken van een richtlijn zorgde voor onduidelijkheid over wijze van diagnostiek en behandeling.


Onderwerpen

Onderwerpen die in de richtlijn aan bod komen, zijn doorverwijscriteria vanuit de eerste lijn, indicaties voor diagnostiek en herhaal diagnostiek bij ileocolische invaginatie, wijze van behandeling.

 

Betrokken partijen

Deze richtlijn is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Ook hebben stichting kind en ziekenhuis en de Patiëntenfederatie Nederland bijgedragen aan de richtlijn.

 

Hulpmiddelen bij deze richtlijn

Bij deze richtlijn zijn een stroomschema en presentatie (powerpoint download) met de belangrijkste punten uit de richtlijn beschikbaar. U kunt deze downloaden op de richtlijnendatabase, rechts bij “aanverwante items”.

 

Klik hier om de richtlijn te bekijken.