Invaginaties op kinderleeftijd

Initiatief: NVvR Aantal modules: 12

Startpagina - Invaginaties op kinderleeftijd

Waar gaat deze richtlijn over?

Bij een invaginatie schuift een deel van de darm in het daaropvolgende deel van de darm, waardoor er een darmafsluiting ontstaat. Invaginaties kunnen indien onbehandeld leiden tot het overlijden van de patiënt. 

Deze richtlijn geeft handreikingen ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een ileocolische invaginatie. In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat zijn verwijscriteria vanuit de huisarts naar de tweede lijn?
  • Wat is de indicatie voor herhaalde/aanvullende diagnostiek (in het natraject)?
  • Wat zijn de absolute en relatieve contra-indicaties voor radiologische repositie bij kinderen met een invaginatie?
  • Wat is het beste klinisch zorgpad voor behandeling van een kind met een invaginatie?
  • Medicatie tijdens repositie
  • Welke methode van repositie bij kinderen met een invaginatie heeft de voorkeur: met lucht of met vloeistof?
  • Technische aspecten repositie invaginaties
  • Herhalen radiologische repositie invaginaties
  • Voor welke kinderen is na een geslaagde non invasieve repositie (door de radioloog) opname geïndiceerd? (Ofwel: wat zijn risicofactoren voor een recidief na geslaagde repositie, en op welke termijn?)
  • Welke manier van opereren (laparoscopisch of laparotomisch) verdient de voorkeur bij kinderen met een ileocolische invaginatie waarbij repositie niet succesvol is geweest?

 Bij deze richtlijn is een stroomdiagram gemaakt over de gehele richtlijn.

Tevens is bij deze richtlijn een presentatie (powerpoint download) opgesteld met de belangrijkste punten uit de richtlijn, die gebruikt kan worden voor het bespreken van de richtlijn (tijdens bijeenkomsten, interne besprekingen etc.).

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Doelgroep van deze richtlijn zijn alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een invaginatie.

 

Voor patiënten

Een invaginatie komt vooral voor bij kinderen tussen vier maanden en drie jaar. Meestal schuift een stuk van de dunne darm in, bij de dikke darm. Meer informatie vindt u op: https://mijnkinderarts.nl/ziekten/maag-darmziekten/darminstulping-invaginatie/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Deze richtlijn is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Ook hebben stichting kind en ziekenhuis en de Patiëntenfederatie Nederland bijgedragen aan de richtlijn.

Volgende:
Verwijscriteria bij invaginaties