Richtlijn Acute diverticulitis is herzien

De richtlijn Acute diverticulitis van het colon is recentelijk herzien. Hierbij is het merendeel van de bestaande aanbevelingen gewijzigd. De aangepaste richtlijn is toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Klik hier om de herziening van de richtlijn te bek


De richtlijn Acute diverticulitis van het colon is recentelijk herzien. Hierbij is het merendeel van de bestaande aanbevelingen gewijzigd. De aangepaste richtlijn is toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Klik hier om de herziening van de richtlijn te bekijken.  

 

De richtlijn diverticulitis is grondig herzien. De vorige versie dateerde uit 2012. Nieuwe klinische inzichten waren aanleiding voor herziening bijvoorbeeld wat betreft ambulante behandeling van ongecompliceerde diverticulitis en de chirurgische behandeling van gecompliceerde diverticulitis. Bij nadere bestudering van de richtlijn uit 2012 bleek dat ook de structuur aangepast moest worden voor een digitale presentatie van de richtlijn.

 

De richtlijn is evidence-based ontwikkeld. De Patiƫntenfederatie Nederland organiseerde een focusgroep waarvan de resultaten gebruikt zijn voor de onderbouwing van de richtlijn. Een arts-onderzoeker uit het AMC, S. van Dijk, MSc., voerde onder begeleiding van prof. dr. Marja Boermeester vele systematische reviews uit. Enkele daarvan zijn gepubliceerd of gesubmit in internationale tijdschriften.

 

Dankzij de nieuwe indeling van de richtlijn is het makkelijk om het beleid voor de verschillende ziektestadia van acute diverticulitis te vinden.