Acute diverticulitis

Initiatief: NVVH Aantal modules: 24

Startpagina - Acute diverticulitis

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste diagnostiek en behandeling is bij patiënten met een acute diverticulitis van de dikke darm. Er zijn verschillende behandelstrategieën beschreven in geval van ongecompliceerde en gecompliceerde diverticulitis.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De waarde van beeldvormend onderzoek
  • Behandelingen van ongecompliceerde diverticulitis
  • De mogelijkheden tot ambulante behandeling van ongecompliceerde diverticulitis
  • Behandelingen van gecompliceerde diverticulitis
  • Een antibioticaschema’s voor (on)gecompliceerde diverticulitis
  • Behandeling van recidieven en persisterende klachten

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met diverticulitis.

 

Voor patiënten

Diverticulitis van het colon betekent letterlijk: ontsteking van uitstulpingen van de dikke darm. Als de darm uitstulpingen (divertikels) heeft, noemt men dit diverticulose. Dit komt vaak voor en hoeft geen klachten te geven. Als zo’n uitstulping ontstoken raakt noemt men dit diverticulitis. Diverticulitis kan veel problemen en pijn geven. Er is nog geen duidelijkheid over de precieze oorzaak van diverticulitis. De kans op het krijgen van diverticulose is afhankelijk van de leeftijd. Geschat wordt dat ongeveer 4% tot 7% van de mensen met diverticulose ooit diverticulitis krijgt.

 

Meer informatie over diverticulitis is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/diverticulitis/ik-heb-diverticulitis/

Daarnaast is informatie te vinden op de website van de Maag Lever Darm Stichting:

https://www.mlds.nl/ziekten/divertikels-en-diverticulitis/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is in 2014 opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, chirurgen, maag-darm-leverartsen en radiologen. In 2018 is het merendeel van de modules herzien, behalve voor de modules waarvan de aanbevelingen nog steeds aansluiten bij de huidige wetenschappelijke inzichten. Voor deze herziening werd in samenwerking met de Patiëntenfederatie een focusgroep georganiseerd. De resultaten zijn gebruikt bij de herziening.

 

Toepassen

De definities die in deze richtlijn gebruikt zijn, worden toegelicht bij de aanverwante items, onder “Achtergrond en toepassen”.

Volgende:
Diagnostiek bij acute diverticulitis