Addendum Polyfarmacie bij ouderen in de 2e lijn

Addendum Polyfarmacie bij ouderen in de 2e lijn

Het addendum Polyfarmacie bij ouderen in de tweede lijn is recentelijk toegevoegd aan de Richtlijnendatabase.

Het addendum Polyfarmacie bij ouderen in de tweede lijn is recentelijk toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Klik hier om de richtlijn te bekijken.  

 

De richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen uit de tweede lijn’ is een addendum bij de richtlijn ‘Polyfarmacie bij Ouderen’ uit 2012. Deze nieuwe richtlijn focust zich primair op de optimalisering van farmacotherapie in het ziekenhuis en is dus van belang voor alle medisch specialismen betrokken bij de zorg voor ouderen in de tweede lijn, de ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen. Het document beoogt nadere invulling te geven aan het optimaliseren van de farmacotherapie tijdens opname in de tweede lijn, aanvullend op de periodieke eerstelijns medicatiebeoordeling. De adviezen moeten leiden tot reductie van het risico op onbedoelde schade door polyfarmacie tijdens en na opname.

 

Dit moet leiden tot een vloeiende keten van medicatiebewaking waarbij de eerste lijn (huisarts en openbaar apotheker) de spil vormen en de tweede lijn het systeem aanvult en versterkt. Naast de methodiek moet worden nagegaan welke organisatorische en logistieke modellen mogelijk zijn (wie doet wat wanneer), en welke patiënt binnen de ziekenhuispopulatie als risicogroep moeten worden benoemd.