Polyfarmacie bij ouderen

Initiatief: NVKG Aantal modules: 12

Startpagina - Polyfarmacie bij ouderen

Wat is polyfarmacie bij ouderen?

Ouderen hebben vaak verschillende ziekten tegelijk en gebruiken daarvoor meerdere medicijnen. Als een patiënt gedurende langere tijd vijf of meer verschillende soorten geneesmiddelen tegelijk gebruikt, heet dat polyfarmacie. Polyfarmacie kan bij ouderen voor problemen zorgen. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen kunnen elkaar tegenwerken of te veel versterken. Daarnaast zijn ouderen extra gevoelig voor de schadelijke effecten van medicijnen, onder andere omdat de nieren steeds minder goed werken. Het risico op interacties en bijwerkingen is groter als verschillende artsen geneesmiddelen voorschrijven en niet van elkaar weten welke medicijnen ze geven.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor ouderen die veel verschillende medicijnen gebruiken. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Welke oudere patiënten hebben meer kans op negatieve effecten van geneesmiddelen
 • De uitvoering van de medicatiebeoordeling
 • Stopcriteria voor geneesmiddelengebruik
 • Effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen
 • Bevordering van therapietrouw
 • Kosteneffectiviteit van medicatiebeoordelingen

 

In 2018 is het addendum Polyfarmacie bij ouderen in de tweede lijn beschreven, hierin komen de volgende punten aan bod:

 • Hoe te handelen op het moment dat een oudere patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis.
 • Wat kan er gedaan worden om schade door medicatie tijdens opname te voorkomen.
 • Hoe kan de kans op medicatiegerelateerde problemen na ontslag uit het ziekenhuis vermindert worden.

 

In 2020 is het addendum Minderen en Stoppen van Medicatie beschreven, hierin komen de volgende punten aan bod:

 • Hoe te handelen op het moment dat de patiënt wil minderen of stoppen met medicatie.
 • Tien kennisdocumenten waarin is beschreven voor verschillende medicatiesgroepen hoe gestopt kan worden met deze medicatie.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen die veel verschillende medicijnen gebruiken.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Geriatrie (NVKG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de klinisch geriaters, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, cardiologen, psychiaters, huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen.


Waar is meer informatie te vinden?

Meer informatie over polyfarmacie bij ouderen is te vinden op Thuisarts: http://www.thuisarts.nl/polyfarmacie-bij-ouderen

Volgende:
Medicatiebeoordeling (MBO)