Vernieuwde richtlijn Bronchiolitis bij kinderen

Vernieuwde richtlijn Bronchiolitis bij kinderen

De richtlijn Bronchiolitis bij kinderen is herzien op basis van de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk.

 

De richtlijn beschrijft wat volgens huidige maatstaven de beste zorg is voor kleine kinderen met (verdenking op) bronchiolitis in de eerste uren van presentatie op de spoedeisende hulp.  

 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 

 • De rol van vernevelen bij de behandeling van bronchiolitis 
  Nieuw bij dit onderdeel is de aanbeveling dat bij een verneveling met adrenaline overwogen kan worden indien op korte termijn verlichting van klachten wenselijk is. 

 • Bij welke zuurstofsaturatie in kamerlucht toediening van zuurstof is geïndiceerd? 
  De saturatiegrens voor opname is veranderd; de richtlijn geeft nu als aanbeveling om zuurstoftherapie aan kinderen met een bronchiolitis te geven indien de zuurstofsaturatie onder de 90% is in plaats van de eerdere grens van 92%. Daarnaast wordt zuurstoftherapie aanbevolen bij kinderen met een zuurstofsaturatie gelijk of onder de 90%. Ook wordt zuurstoftherapie ter overweging aanbevolen bij kinderen met een zuurstofsaturatie >90% als er op basis van klinische beoordeling (mate van ademarbeid) en/of verminderde intake en/of comorbiditeit een ernstiger beloop verwacht kan worden. 

 • Welke risicofactoren bij kinderen met bronchiolitis een rol spelen bij de afweging tot opname vanwege een verhoogde kans op apneus? 
  Voor wat betreft het apneurisico wordt aanbevolen om kinderen met een bronchiolitis én (anamnestisch aanwijzingen voor) apneus op te nemen ter observatie, en te overwegen om kinderen met één of meerdere risicofactoren op te nemen. Deze risicofactoren zijn: een leeftijd <2 maanden; ex-prematuriteit (geboren < 37 weken) tot postconceptionele leeftijd 48 weken; en een laag gewicht en/of laag geboortegewicht. 

 • De rol van cohortverpleging bij bronchiolitis: is dit mogelijk en heeft het invloed heeft op cruciale uitkomstmaten? 
  Een nieuwe aanbeveling is dat cohortverpleging als optie overwogen kan worden bij kinderen die opgenomen worden met een bronchiolitis. Handhaaf altijd goede handhygiëne voor en na contact door iedereen en daarbij ook beschermende maatregelen voor het personeel (dragen van mondmasker, handschoenen en schort bij direct contact). 

 

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de acute opvang van kinderen met bronchiolitis in de tweede en derde lijn. Dit zijn voornamelijk kinderartsen maar ook SEH-artsen en verpleegkundigen. 

 

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Stichting Kind en Ziekenhuis. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Het project is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

 

Bekijk de richtlijn (LINK)