Update richtlijn pediatrisch delier en emergence delier

Update richtlijn pediatrisch delier en emergence delier

Aan de richtlijn Pediatrisch delier (PD) en emergence delier (ED) is een onderdeel toegevoegd over emergence delier.

 

De richtlijn geeft handvatten voor het herkennen en behandelen van deze twee typen delier bij kinderen met een somatische aandoening die verblijven in een intramurale setting/ziekenhuis. De patiƫntengroep bestaat vooral uit kritisch zieke kinderen op een kinder-IC maar soms ook uit kritisch zieke kinderen op een verpleegafdeling in een ziekenhuis.

 

Mogelijke oorzaken van een pediatrisch delier (PD) of emergence delier (ED) zijn een ingrijpende operatie, hart- of longziektes, hersenaandoeningen, een infectie, stoornissen in de stofwisseling of hormonale factoren. Een delier kan verder ontstaan door ernstig hersenletsel, na het wakker worden uit narcose, na het minderen van pijnstillers of narcosemiddelen en door stress, angst of te weinig slaap. Een delier is vaak tijdelijk. De verwardheid vermindert meestal weer als de lichamelijke conditie verbetert. Op kinder-IC afdelingen heeft 5 tot 29 procent van de kinderen last van een PD of ED.

 

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep. Het kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.

 

Bekijk de richtlijn.