Pediatrisch delier (PD) en emergence delier (ED)

Initiatief: NVvP Aantal modules: 15

Startpagina - Pediatrisch delier (PD) en emergence delier (ED)

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn pediatrisch delirium (PD) gaat om kinderen met een somatische aandoening die verblijven in een intramurale setting/ziekenhuis. De patiëntengroep bestaat vooral uit kritisch zieke kinderen op een kinder-intensive care (IC) en minder vaak uit kritisch zieke kinderen op een verpleegafdeling in een ziekenhuis. Bij kinderen opgenomen op een kinder-IC, variëren de prevalentiecijfers van PD van 5 tot 29%. Vanuit de kinder-IC kan gegeneraliseerd worden naar andere contexten. Het gaat dan om kinderen met een PD of emergence delier (ED) op de spoed eisende hulp (SEH) en verpleegafdelingen. Tenslotte kent de huisartsenpraktijk het “ijlen” bij kinderen; vooral het “koortsijlen” of delirium febrile. En dat heeft  (waarschijnlijk) een hoogfrequente prevalentie  en heel goedaardig natuurlijk beloop. Maar als het ijlen doorgaat en de koorts stijgt, dan zou het “doorijlende kind”/ het kind met PD via de huisarts/huisartsenpost op de SEH en zo bij de algemene kinderarts terecht moeten komen. 

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een PD en ED.

 

Voor patiënten

Een PD is een plotselinge verwardheid bij lichamelijk zieke kinderen. Kinderen met een delier gedragen zich anders dan anders. Ze zijn vaak onrustig en kunnen vreemd reageren. Een acute verwardheid bij kinderen kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken zijn een ingrijpende operatie, hart- of longziektes, hersenaandoeningen, een infectie, stoornissen in de stofwisseling of hormonale factoren. Een delier kan verder ontstaan door ernstig hersenletsel, na het wakker worden uit narcose, na het minderen van pijnstillers of narcosemiddelen en door stress, angst of te weinig slaap. Een delier is vaak tijdelijk. De verwardheid vermindert meestal weer als de lichamelijke conditie verbetert. Op kinder-IC afdelingen heeft 5 tot 29 procent van de kinderen last van een acute verwardheid.

 

Meer informatie over pediatrisch delier is te vinden op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

 

Meer informatie over pediatrisch delier is ook te vinden op de website van Stichting Kind en Ziekenhuis.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2018 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen die met een PD of ED te maken hebben.

Volgende:
Deel 1 - Pediatrisch delier (PD)