Richtlijn Onderzoek naar drugsmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen

Richtlijn Onderzoek naar drugsmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen

Met het oog op de verkeersveiligheid gelden er wettelijke limieten voor alcohol en verschillende soorten drugs in het verkeer.

 

Bij overschrijding daarvan kan het CBR een onderzoek door een onafhankelijk psychiater opleggen om vast te stellen of er sprake is van misbruik. Als er sprake is van misbruik, kan het rijbewijs door het CBR ongeldig worden verklaard. Wat betreft het onderzoek naar alcoholmisbruik was er al een richtlijn beschikbaar. Met ingang van 1 april 2022 treedt ook een richtlijn in werking voor psychiatrisch onderzoek naar misbruik van cannabis, cocaïne, amfetamine en GHB. 

 

In het keuringsonderzoek gaat het om de vaststelling of er sprake is van misbruik van drugs. De richtlijn voorziet psychiaters die een onderzoek naar rijgeschiktheid uitvoeren in opdracht van het CBR van informatie en een methode om tot een zorgvuldig klinisch oordeel te komen t.a.v. misbruik van cannabis, cocaïne en amfetamine en GHB. In de richtlijn staan de eisen die gesteld worden aan onderzoek en rapportage. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het juridische kader waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. De aanbevelingen zoals opgenomen in deze richtlijn zijn van toepassing op onderzoeken naar drugsmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen die vanaf 1 april 2022 worden verricht.  

 

Over de richtlijn

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) deze richtlijn ontwikkeld met een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters, ziekenhuisapothekers, psychologen en klinisch chemici. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en financiering vanuit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. 

 

Bekijk de richtlijn