Drugsmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen

Initiatief: NVvP Aantal modules: 12

Startpagina - Drugsmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen

Waar gaat deze richtlijn over?
Deze richtlijn voorziet psychiaters van handvatten ten aanzien van onderzoek naar drugsmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen. In de richtlijn wordt beschreven aan welke eisen onderzoek en rapportage moeten voldoen om tot een zorgvuldig klinisch oordeel te komen t.a.v. misbruik van cannabis, cocaïne en amfetamine. Met de richtlijn wordt beoogd een bijdrage te leveren aan zorgvuldig onderzoek naar drugsmisbruik door een psychiater in relatie tot de verkeersveiligheid in Nederland. De aanbevelingen zoals opgenomen in deze richtlijn zijn van toepassing op onderzoeken naar alcoholmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen die vanaf [ingangsdatum] worden verricht.
In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Achtergrond en juridisch kader van vraagstelling CBR
  • Juridisch kader
  • Anamnese
  • Psychiatrisch onderzoek
  • Lichamelijk onderzoek
  • Laboratoriumonderzoek cannabis -, cocaïne - en amfetamine gebruik
  • Afweging van de onderzoeksbevindingen
 
Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bedoeld voor psychiaters die onderzoek doen naar de rijgeschiktheid in het kader van drugsmisbruik.
 
Voor patiënten
Een psychiater kan door het CBR gevraagd worden om een onderzoek naar rijgeschiktheid uit te voeren.
                                                                           
Meer informatie over rijgeschiktheid is te vinden op de website van het CBR:
 
Meer informatie over de gezondheidsverklaring is hier te vinden:
 
Meer informatie over de Vorderingsprocedure is hier te vinden:
 
Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvK). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters, ziekenhuisapothekers, psychologen en klinisch chemici.
Volgende:
Achtergrond en juridische basis van vraagstelling CBR