Richtlijn Lichen planus geactualiseerd

Richtlijn Lichen planus geactualiseerd

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten zijn er aanpassingen gedaan in de richtlijn over lichen planus, een inflammatoire huidaandoening waarbij zowel huid als slijmvliezen kunnen zijn aangedaan.

 

De richtlijn bevat nu concrete aanbevelingen voor de verschillende subtypen van deze aandoening. Verder is het hoofdstuk Voorlichting uitgebreid; deze beschrijft nu naast genitale lichen planus ook orale lichen planus, lichen planopilaris en nagel lichen planus.    

 

De richtlijn kan bijdragen aan meer duidelijkheid met betrekking tot de volgende praktische knelpunten: 

  • De onderliggende oorzaak is (nog) niet opgehelderd; 

  • Vaak wordt de aandoening niet herkend; 

  • Behandeling is niet curatief en aan elke behandeling (bijvoorbeeld sterke corticosteroïden, lichttherapie of chirurgie) zijn specifieke nadelen verbonden; 

  • Veel patiënten met lichen planus ervaren een verminderde kwaliteit van leven (psychosociale ziektelast). 

 

Voor wie 
De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten  met lichen planus, zoals dermatologen, gynaecologen, urologen, apothekers, kinderartsen, MDL-artsen, huisartsen, tandartsen, MKA-chirurgen, pathologen, seksuologen,  bekkenfysiotherapeuten, verloskundigen, psychologen, verpleegkundigen en  mondhygiënisten.  

 

Samenwerking 

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie heeft de richtlijn ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, gynaecologen, bekkenfysiotherapeuten, kaakchirurgen, mondhygiënisten, maag darm leverartsen, kinderartsen, ziekenhuisapothekers, seksuologen, tandartsen, verpleegkundigen & verzorgenden, de Lichen Planus vereniging en Huid Nederland.

 

De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Kwaliteitsgelden medisch Specialisten (SKMS).