Lichen planus

Initiatief: NVDV Aantal modules: 19

Startpagina - Lichen planus

Waar gaat deze richtlijn over?

De huidige richtlijn lichen planus (LP) stamt uit 2012 en is vooral gericht op mucosale vormen van LP. In deze modulaire herziening van de richtlijn LP willen wij verschillende behandelmodaliteiten van zowel mucosale (genitale, orale en oesofageale) LP, als ook cutane LP, nagel LP en lichen planopilaris meenemen.

 

Bij elk nieuw hoofdstuk zijn er per subtype lichen planus aparte aanbevelingen geformuleerd, bijv. concrete adviezen t.a.v. controle. Het hoofdstuk Voorlichting is uitgebreid, beschrijft nu naast genitale LP ook orale LP, lichen planopilaris en nagel LP.

 

De modules klinisch beeld, diagnostiek, lokale behandeling zijn bij deze herziening niet formeel meegenomen. Er zijn wel aanpassingen gedaan t.a.v. de nieuw meegenomen subtypes.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten  met lichen planus, zoals dermatologen, gynaecologen, urologen, apothekers, kinderartsen, MDL-artsen, huisartsen, tandartsen, MKA-chirurgen, pathologen, seksuologen,  bekkenfysiotherapeuten, verloskundigen, psychologen, verpleegkundigen en  mondhygiënisten. Voor patiënten werd informatie op www.thuisarts.nl en een patiëntenfolder ontwikkeld.

 

Voor patiënten

Meer informatie over lichen planus is te vinden op Thuisarts:

In ontwikkeling

 

Meer informatie over lichen planus is ook te vinden op de website van de dermatologen (NVDV):

Zoek een huidaandoening (Lichen planus)

 

Toepassen

  • Er zijn twee flowcharts ontwikkeld betreffende de behandeling per locatie lichen planus (mucosale LP versus niet-mucosale LP).
  • Er is een PowerPoint presentatie ontwikkeld voor zorgprofessionals om bijvoorbeeld te gebruiken tijdens een onderwijsmiddag in het ziekenhuis.
Volgende:
Epidemiologie