Nieuwe richtlijnmodule Diagnostiek bij angina pectoris

Nieuwe richtlijnmodule Diagnostiek bij angina pectoris

Er is een nieuwe richtlijnmodule verschenen over de beeldvormende diagnostiek bij pati├źnten met pijn op de borst die mogelijk stabiele angina pectoris hebben, maar zonder bekend coronairlijden.

De module sluit aan bij de ESC-richtlijn Chronic Coronary Syndromes. 

 

De richtlijnmodule moet bijdragen aan meer uniformiteit in de diagnostiek en minder overbodige diagnostiek. Belangrijke wijziging voor de praktijk is dat beeldvormende diagnostiek nu bepaald wordt op basis van een inschatting van de voorafkans op obstructief coronairlijden. De richtlijnmodule is bestemd voor cardiologen, radiologen en nucleair geneeskundigen. Bij de richtlijnmodule is als hulpmiddel ook een stroomschema ontwikkeld.

 

Samenwerking
Initiatiefnemers voor deze richtlijnmodule zijn de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. De richtlijnmodule is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de cardiologie, radiologie en nucleaire geneeskunde. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft dit traject begeleid.

 

Bekijk de richtlijnmodule.