Diagnostiek bij angina pectoris (AP)

Initiatief: NVVC / NVvR Aantal modules: 2

Startpagina - Diagnostiek bij angina pectoris (AP)

Waar gaat deze richtlijnmodule over?

Deze richtlijnmodule richt zich op de beeldvormende diagnostiek bij patiënten met een verdenking op stabiele angina pectoris zonder bekend coronairlijden. Deze richtlijnmodule beoogt bij te dragen aan uniformiteit van diagnostiek en vermindering van overbodige diagnostiek, en is gebaseerd op recente internationale richtlijnen, aangevuld met recente literatuur, praktijk-overwegingen, consensus van de werkgroep en adviezen vanuit de beroepsgroep na een commentaarronde.

Deze richtlijnmodule sluit aan bij de ESC-richtlijn Chronic Coronary Syndromes 2019.

 

Voor wie is deze richtlijnmodule bedoeld?

Deze richtlijnmodule is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die primair betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met verdenking op stabiele angina pectoris zonder bekend coronairlijden buiten de eerste lijn. Hieronder vallen: cardiologen, radiologen en nucleair geneeskundigen.

 

Voor patiënten

Angina pectoris, ook wel hartkramp genoemd, is pijn op de borst doordat de hartspier niet voldoende zuurstof krijgt. Meestal wordt dit veroorzaakt door een vernauwing in een van de kransslagaders van het hart. Voor meer informatie over een hartkramp verwezen we u naar de websites van Thuisarts.nl en van de Hartstichting.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Initiatiefnemers voor deze richtlijnmodule zijn de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. De richtlijnmodule is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de cardiologie, radiologie en nucleaire geneeskunde.

 

Toepassen

Bij deze richtlijnmodule is een stroomschema ontwikkeld.

Volgende:
Diagnostiek bij stabiele AP zonder bekend coronairlijden