Nieuwe modules richtlijn Sepsis opgeleverd

Nieuwe modules richtlijn Sepsis opgeleverd

De Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care hebben modules over behandeling en monitoring van sepsis (fase II) en nazorg en revalidatie na sepsis (fase III) ontwikkeld in aanvulling op de al bestaande modules over vroegherkenning en initiële behandeling van sepsis (fase I). 

 

De nieuwe richtlijnmodules bevatten aanbevelingen voor knelpunten uit de praktijk, op het gebied van inotropica en vasopressor gebruik, nierfunctievervangende therapie, sedatie en behandeling van delier bij patiënten met sepsis. Daarnaast worden mobilisatie, voeding en voorlichting over langetermijngevolgen na sepsis behandeld. De richtlijn is ontwikkeld vanuit de behoefte om een richtlijn te ontwikkelen die van toepassing is voor alle patiënten met sepsis in het ziekenhuis, ongeacht op welke afdeling zij zich bevinden, dus van spoedeisende hulp, verpleegafdeling tot intensive care. 

 

Patiënteninformatie

Bij deze richtlijn zijn diverse Thuisartsteksten ontwikkeld of herzien: 

Verder is informatie te vinden op sepsisnet.

 

Samenwerking

Het initiatief voor deze richtlijnmodules is afkomstig van Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, intensivisten, anesthesiologen, chirurgen,  verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en klinisch geriaters. Er werd aandacht besteed aan het patiëntperspectief door deelname van de patiëntenvereniging Stichting Family and Patient Centered Intensive Care / IC connect in de werkgroep en commentaarfase. 

 

Bekijk de richtlijn