Sepsis

Initiatief: Aantal modules: 24

Startpagina - Sepsis

Waar gaat deze richtlijn over?

Dit is een discipline-overstijgende evidence-based richtlijn, gericht op de vroegtijdige herkenning, diagnose, (initiële) behandeling en monitoring, nazorg en revalidatie van patiënten met (dreigende) sepsis. Het richtlijn-ontwikkeltraject is gefaseerd doorlopen en opgeleverd. In 2019 is Sepsis fase I opgeleverd. Fase II en III zijn in 2022 opgeleverd.

 

 • Vroege herkenning van (dreigende) sepsis
 • Rol van biomarkers bij verdenking sepsis
 • Optimale modus van zuurstoftoediening of beademing
 • Type resuscitatievloeistof
 • Parameters om vochttoediening te sturen
 • Vasopressoren en inotropica
 • Nierfunctievervangende therapie
 • Sedatiemethode
 • Delier
 • Bloedtransfusiebeleid
 • (Vroeg)mobilisatie
 • Voeding
 • Voorlichting over langetermijngevolgen

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten met (dreigende) sepsis in ziekenhuizen.

 

Voor patiënten

Sepsis is een ernstig verlopend ziektebeeld door een infectie. Het lichaam reageert heel heftig op een infectie. Sepsis is een levensbedreigende aandoening. Een snelle behandeling in het ziekenhuis is nodig. Informatie over sepsis is te vinden op de website van Thuisarts via de volgende links:

 

Daarnaast is informatie te vinden op sepsisnet.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Internisten Vereniging. Voor fase II en III was de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care mede-initiator. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de internisten, intensivisten, SEH-artsen, anesthesiologen, chirurgen, longartsen, arts-microbiologen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, klinisch geriaters, neurologen en urologen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging Stichting Family and Patient Centered Intensive Care / IC connect.

Volgende:
Vroege herkenning van (dreigende) sepsis