Nieuwe leidraad Vitaal bedreigde patiënt

Nieuwe leidraad Vitaal bedreigde patiënt

Een vitaal bedreigde patiënt is een patiënt waarbij één of meer vitale orgaanfuncties, zoals ademhaling, circulatie en bewustzijn zodanig verstoord zijn dat zij dreigen te falen. Om deze patiëntengroep beter te kunnen helpen, is een leidraad ontwikkeld.

 

Vroegtijdig ingrijpen kan de kans op reversibiliteit van multi-orgaanfalen vergroten. Met dit idee is het spoed interventie systeem (SIS) bedacht. Het herkennen en behandelen van de vitaal bedreigde patiënt is al in 2008 als één van de thema’s opgenomen in het VMS veiligheidsprogramma. Een spoedinterventieteam (SIT) is momenteel in bijna alle ziekenhuizen als onderdeel van het SIS aanwezig, echter dit is niet op eenduidige wijze geïmplementeerd. De leidraad biedt hier handvatten voor en besteedt daarbij aandacht aan het signaleren van de vitaal bedreigde patiënt, het spoed interventie team (SIT) en organisatie van zorg.  

 

De leidraad is bedoeld voor verpleegkundigen en artsen op alle verpleegafdelingen. De aanbevelingen zijn ook van toepassing op ziekenhuislocaties zonder IC. Specifieke afdelingen waar monitoring al onderdeel is van de zorg, zoals de Spoedeisende hulp (SEH), Post Anesthesia Care Unit (PACU), Coronary Care Unit (CCU), High Care, Medium Care en IC, worden in deze leidraad buiten beschouwing gelaten.  

 

Samenwerking 
De leidraad is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse vereniging voor Intensive Care (NVIC). Bij deze leidraad is samengewerkt met vertegenwoordigers vanuit de internisten, anesthesiologen, chirurgen en verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. 

 

Bekijk de leidraad