Leidraad - Vitaal bedreigde patiënt

Initiatief: NVIC Aantal modules: 6

Startpagina - Vitaal bedreigde patiënt

Waar gaat deze richtlijn over?

Een vitaal bedreigde patiënt is een patiënt waarbij één of meer vitale orgaanfuncties, zoals ademhaling, circulatie en bewustzijn zodanig verstoord zijn dat zij dreigen te falen.

In deze leidraad wordt advies gegeven over de inrichting van het spoed interventie systeem (SIS) in het ziekenhuis met als doel de zorg voor de volwassen vitaal bedreigde patiënt op de verpleegafdelingen te verbeteren. De aanbevelingen zijn ook van toepassing op ziekenhuislocaties zonder IC. In deze leidraad worden specifieke afdelingen waar monitoring al onderdeel is van de zorg, zoals de Spoedeisende hulp (SEH), Post Anesthesia Care Unit (PACU), Coronary Care Unit (CCU), High Care, Medium Care en IC, buiten beschouwing gelaten.

 

De inrichting van het SIS in een behandellocatie zonder IC (bijvoorbeeld zelfstandige behandelcentra of een revalidatiecentrum) valt grotendeels buiten de afbakening van deze leidraad. In de toekomst zou hiervoor een aparte module moeten worden ontwikkeld met een bijdrage vanuit de beroepsgroepen die hier direct bij betrokken zijn.

 

De volgende modules staan beschreven in deze leidraad:

  1. Signaleren van de vitaal bedreigde patiënt
  2. Het spoed interventie team (SIT)
  3. Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)
    a. Scholing
    b. Borging

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze leidraad is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor (de signalering van) vitaal bedreigde patiënten.

 

Voor patiënten

Tijdens opname in het ziekenhuis worden alle patiënten regelmatig gecontroleerd met als doel mogelijk vitaal bedreigde patiënten vroegtijdig te signaleren. De organisatie rondom deze controles wordt in deze leidraad beschreven.

Volgende:
Signaleren van de vitaal bedreigde patiënt