Module Tromboseprofylaxe bij COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling

Module Tromboseprofylaxe bij COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling

De leidraad COVID-19 coagulopathie uit 2020 is geactualiseerd en opgenomen in de Richtlijnendatabase als module van de richtlijnen COVID-19 en Antitrombotisch beleid.

 

Deze module geeft aanbevelingen over het profylactisch antitrombotisch beleid bij COVID-19 patiënten die zijn opgenomen op de verpleegafdeling.  

 

Ondanks tromboseprofylaxe (toedienen van antistollingsmedicatie om te voorkomen dat een trombose ontstaat) en een verbeterde behandeling van COVID-19 komen trombotische complicaties nog regelmatig voor bij deze groep patiënten. Op de werkvloer bestond onduidelijkheid of de huidige aanbevelingen over het antitrombotisch beleid bij COVID-19 patiënten nog steeds actueel waren. Naar aanleiding daarvan heeft de werkgroep de laatste wetenschappelijke literatuur zorgvuldig geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat de huidige aanbeveling over antistollingsmedicatie ongewijzigd kan blijven. Deze aanbeveling luidt als volgt: 

 

‘Geef antistolling aan patiënten met COVID-19 op de verpleegafdeling en overweeg hierbij een profylactische dosis of een intermediaire dosis LMWH, omdat de huidige bewijslast geen overtuigende meerwaarde aantoont van therapeutische antistolling.’ 

 

De richtlijnmodule is ontwikkeld door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de intensivisten, ziekenhuisapothekers, SEH-artsen, longartsen, klinisch chemici en de Harteraad. Het Kennisinstituut van de Federatie heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

 

Bekijk de module