Herziening richtlijn Cataract

Herziening richtlijn Cataract

Op basis van nieuw verschenen wetenschappelijke literatuur zijn vier modules van de richtlijn Cataract aangepast.

 

Daarnaast zijn vier nieuwe modules ontwikkeld en aan de richtlijn toegevoegd. Hiermee worden vragen beantwoord over de pre- per- en post operatieve procedures bij operaties en de mogelijkheden ten aanzien van intra-oculaire lenzen, chirurgische technieken en druppelbeleid.  

 

Er zijn nieuwe aanbevelingen opgesteld met betrekking tot het tijdsbestek tussen 2 operaties, infectie- en ontstekingsprofylaxe, multifocale en torische IOL’s, het gebruik van de femtosecond laser, lenssterkteberekening, OCT en ontstekingsprofylaxe bij oogheelkundige co-morbiditeit en IOL-keuze en lenssterkteberekening na refractiechirurgie.  

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:  

 • bilaterale cataractchirurgie kan overwogen worden bij reguliere patiënten (zie aanbevelingen), mits er aan de voorwaarden wordt voldaan: principal practice guideline for bilateral surgery 

 • alle patiënten die aan cataract worden geopereerd dienen intra-cameraal cefuroxim toegediend te krijgen aan het einde van de operatie en dienen een druppeladvies voor NSAIDs én corticosteroïden oogdruppels te krijgen.  

 

Gewijzigde modules:   

 • Tijdsbestek tussen twee cataractoperaties  

 • Infectieprofylaxe  

 • Ontstekingsprofylaxe  

 • Intra-oculaire lenzen:  

  • multifocale lenzen  

  • torische lenzen  

 

Nieuwe modules:  

 • Gebruik van de femtosecond laser bij cataractoperaties  

 • Lenssterkteberekening  

 • Oogheelkundige co-morbiditeit:  

  • indicatie OCT  

  • ontstekingsprofylaxe bij diabetische retinopathie  

 • Cataractoperatie na refractiechirurgie: 

  • IOL keuze  

  • formule lenssterkte  

 

Samenwerking: 
De richtlijn is ontwikkeld met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten, op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. 

 

Bekijk de aangepaste richtlijn.