Herziening richtlijn astma bij kinderen

Herziening richtlijn astma bij kinderen

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten zijn vier nieuwe modules toegevoegd en twee modules herzien van de richtlijn Astma bij kinderen.

 

Deze richtlijn biedt kinderartsen ondersteuning bij het realiseren van een uniform en zoveel mogelijk evidence-based beleid bij kinderen van 1 tot 18 jaar met (verdenking op) astma.  

Bekijk de richtlijn


De richtlijnmodules gaan over diagnostiek van astma en over behandeling van astma en acuut ernstig astma. Bij de behandeling van astma zijn er aanbevelingen over gebruik en bijwerkingen van inhalatiecorticosteroïden en is er een behandelschema dat stap voor stap de aanbevolen medicijnen beschrijft. Verder zijn er aanbevelingen voor de behandeling van acuut ernstig astma. Die gaan over de duur en dosering van de behandeling met ontstekingsremmers en met medicijnen die via een infuus worden gegeven bij acuut astma. Daarbij is er veel aandacht voor de veiligheid van het zieke kind en zijn er ook aanbevelingen die aangeven of het kind op een gewone afdeling of op een intensive care voor kinderen behandeld moet worden.

 

Aanpassingen in de richtlijn

De modules Magnesiumsulfaat bij acuut astma en Intraveneus salbutamol bij acuut astma zijn aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten. De plaats van Magnesiumsulfaat in de behandeling van acuut astma is naar de achtergrond gegaan. Bij de behandeling van acuut astma met Salbutamol intraveneus wordt nu ook aandacht besteed aan veiligheidsaspecten. Nieuw is dat Salbutamol i.v. onder strikte voorwaarden veilig gegeven kan worden buiten een intensive care setting. 

De volgende modules zijn nieuw toegevoegd: 

  • Diagnostiek en medicamenteuze behandeling. 
  • Stap 1 medicatieschema.  
  • Prednisolon en dexamethason bij acuut astma.  
  • Bijwerkingen inhalatiecorticosteroïden. 

Doelgroep

De richtlijn is primair geschreven voor kinderartsen en arts-assistenten (niet) in opleiding tot kinderarts. Kinderlongverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants en andere zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met astma in de 2e lijn kunnen eveneens gebruik maken van deze richtlijn. 

 

Samenwerking

Initiatiefnemer van deze richtlijn is de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en het Longfonds.  

Bekijk de patiënteninformatie bij deze richtlijn: